Arrangementer

BLB arrangementer 1´halvår 2019

Sandartpremiere – Lørdag den 1. juni

Fredningen af sandarten er forbi.


Fiskeriet må starte præcis kl. 00.00.    

Husk at indveje – præmie for den størst indvejet sandart på premieredagen.

Maraton åle- og sandartkonkurrence – 

Lørdag/søndag d. 15.-16. juni.


Fiskeriet starter lørdag kl. 16.00 og slutter først søndag kl. 08.00. Gebyret er 50 kr. og du kan tilmelde dig fra kl. 15.30 i restaurationen (konkurrenceregler som hidtil – se opslag i klubhuset).


Indvejningen finder sted ved klubhuset indtil kl. 22.00 lørdag og igen fra søndag kl. 07.30 – 08.00.

Kystens Perle serverer morgenmad søndag fra kl. 08.00 - hvor også vinderen vil blive hyldet.

Skt. Hans aften – Søndag d. 23. juni


Der er tradition for en hyggelig aften med bål på søen - levende musik og livlig aktivitet omkring klubhuset.

Kig over og oplev stemningen - båltalen afholdes af Borgmester Peter Sørensen.

Fastsatte arrangementer 2´halvår 2019:

Lørdag/Søndag den 10/11. august - Åle-, Sandart- og Ørredkonkurrence.

Lørdag den 31. august - Fisketur

Lørdag den 14. september - Horsens Mesterskabet i P&T

Lørdag den 12. oktober - Havtur

Søndag den 27. oktober - Efterårskonkurrence

Tirsdag den 5. november - Klubaften opstart

Onsdag den 6. november - Bankospil

Lørdag den 16. november - Fælles bådophaling

Lørdag den 23. november - Julefrokost

Onsdag den 4. december - Bankospil

Søndag den 15. december - Juletræsfest

Ret til ændringer forbeholdes....