Arrangementer

BLB arrangementer 1´halvår 2019

Klubaften

Hver tirsdag aften fra kl. 19.00 vinteren igennem - mødes vi i klubhuset.      

Udover almindelig samvær og råhygge er der mulighed for fluebinding - spinnebyg  - knob m.m.

Kaffe og kage er også fast på programmet og der arbejdes med nye tiltag - vi ses.

Auktion - tirsdag den 12. februar kl. 19.30.  

Kom over i klubhuset med fiskegrej - bådudstyr - m.m. og hvad du har af ting og sager (vedrørende fiskeri) som du vil handle med. 

Sælg eller sæt det på auktionen (mindste pris kan evt. aftales).

Alt som skal med på auktionen skal indleveres i klubhuset senest tirsdagen forinden.

Om du har grej at handle med eller ej så kig over for går det som det plejer får vi en hyggelig aften med god mulighed for at lave en super handel.

Fastelavn / Tøndeslagning - Søndag den 3. Marts.

Nærmere oplysninger om dette festlige arrangement følger snarest.

Fisketur til Gudenåen - Lørdag den 16. Marts.

Vi skal fiske på det fri stykke nord for Langå mellem Stevnstrup og Randers By.

Diverse oplysninger om fiskeriet og arrangementets forløb følger snarest.

Oplysning om fiskevandet:

https://www.visitranders.dk/randers/fiskevande/lystfiskeri-i-gudenaaen-og-randers-fjord

Generalforsamling -Torsdag den 25. April


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset.

Dagsorden ifølge B.L.B.´s love.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 11. april.

Havneklargøring – lørdag d. 27. April

   

Dette er dagen hvor vi får sat skik på havnen og området.

Der er almindelig oprydning og vedligeholdelse; så som at slå fortøjnings pælene fast - få fyldt diverse huller så det igen er sikkert at færdes ved havnen.


Ud over lidt fysisk arbejde og god aprilhygge

vil der selvfølgelig også være en lille en til halsen i vandkanten samt en mindre frokost på perlen til det arbejdende folk.


Du må meget gerne medbringe en skovl eller spade så vi for alvor kan få gang i arbejdet.


Efter havneklargøringen og når alt arbejdet er overstået er det tilladt at søsætte sin båd.

Standerhejsning og forårskonkurrence – søndag d. 5. maj


Det er nu blevet tid til årets første konkurrence efter gedder - aborrer og ørreder.


Fra kl. 07.30 er foreningen vært ved en god gang morgenbuffet på Kystens Perle.

Kl. 8.00 er der standerhejsning hvor vi hjælper Dannebrog på vej til tonerne af vores nationalsang. Herefter starter konkurrencen og den slutter igen kl. 17.00.

De sædvanlige konkurrenceregler er gældende (se opslagstavlen).

Der vil som altid være fine præmier og diplomer for de 3 største indvejet fisk – genudsætning er tilladt efter kontrolleret indvejning – tilmeldingsgebyret er på 50,00 kr. alt. inkl. – Vi ses.         

Fisketur - lørdag den 18. maj

Nu venter der igen en P&T tur forude.

Der arbejdes med at finde det helt rigtige sted - så nærmere oplysninger om denne tur følger.

Maraton åle- og sandartkonkurrence – 

Lørdag/søndag d. 13.-14. juni.


Fiskeriet starter lørdag kl. 16.00 og slutter først søndag kl. 08.00. Gebyret er 50 kr. og du kan tilmelde dig fra kl. 15.30 i restaurationen (konkurrenceregler som hidtil – se opslag i klubhuset).


Indvejningen finder sted ved klubhuset indtil kl. 22.00 lørdag og igen fra søndag kl. 07.30 – 08.00.

Kystens Perle serverer morgenmad søndag fra kl. 08.00 - hvor også vinderen vil blive hyldet.

Sandartpremiere – Lørdag den 1. juni

Fredningen af sandarten er forbi.


Fiskeriet må starte præcis kl. 00.00.    

Husk at indveje – præmie for den størst indvejet sandart på premieredagen.

Skt. Hans aften – Søndag d. 23. juni


Der er tradition for en hyggelig aften med bål på søen - levende musik og livlig aktivitet omkring klubhuset.

Kig over og oplev stemningen - båltalen afholdes af Borgmester Peter Sørensen.

Fastsatte arrangementer 2´halvår 2019:

Lørdag den 10. august - Åle-, Sandart- og Ørredkonkurrence.

Lørdag den 31. august - Fisketur

Lørdag den 14. september - Horsens Mesterskabet i P&T

Lørdag den 12. oktober - Havtur

Søndag den 27. oktober - Efterårskonkurrence

Tirsdag den 5. november - Klubaften opstart

Onsdag den 6. november - Bankospil

Lørdag den 16. november - Fælles bådophaling

Lørdag den 23. november - Julefrokost

Onsdag den 4. december - Bankospil

Søndag den 15. december - Juletræsfest

Ret til ændringer forbeholdes....