Arrangementer

BLB arrangementer 1´halvår 2019

Generalforsamling -Torsdag den 25. April


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset.

Dagsorden ifølge B.L.B.´s love.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 11. april.

Havneklargøring – lørdag d. 27. April

   

Dette er dagen hvor vi får sat skik på havnen og området.

Der er almindelig oprydning og vedligeholdelse; så som at slå fortøjnings pælene fast - få fyldt diverse huller så det igen er sikkert at færdes ved havnen.


Ud over lidt fysisk arbejde og god aprilhygge

vil der selvfølgelig også være en lille en til halsen i vandkanten samt en mindre frokost på perlen til det arbejdende folk.


Du må meget gerne medbringe en skovl eller spade så vi for alvor kan få gang i arbejdet.


Efter havneklargøringen og når alt arbejdet er overstået er det tilladt at søsætte sin båd.

Standerhejsning og forårskonkurrence – søndag d. 5. maj


Det er nu blevet tid til årets første konkurrence efter gedder - aborrer og ørreder.


Fra kl. 07.30 er foreningen vært ved en god gang morgenbuffet på Kystens Perle.

Kl. 8.00 er der standerhejsning hvor vi hjælper Dannebrog på vej til tonerne af vores nationalsang. Herefter starter konkurrencen og den slutter igen kl. 17.00.

De sædvanlige konkurrenceregler er gældende (se opslagstavlen).

Der vil som altid være fine præmier og diplomer for de 3 største indvejet fisk – genudsætning er tilladt efter kontrolleret indvejning – tilmeldingsgebyret er på 50,00 kr. alt. inkl. – Vi ses.         

Fisketur - lørdag den 18. maj

Nu venter der igen en P&T tur forude.

Der arbejdes med at finde det helt rigtige sted - så nærmere oplysninger om denne tur følger.

Sandartpremiere – Lørdag den 1. juni

Fredningen af sandarten er forbi.


Fiskeriet må starte præcis kl. 00.00.    

Husk at indveje – præmie for den størst indvejet sandart på premieredagen.

Maraton åle- og sandartkonkurrence – 

Lørdag/søndag d. 13.-14. juni.


Fiskeriet starter lørdag kl. 16.00 og slutter først søndag kl. 08.00. Gebyret er 50 kr. og du kan tilmelde dig fra kl. 15.30 i restaurationen (konkurrenceregler som hidtil – se opslag i klubhuset).


Indvejningen finder sted ved klubhuset indtil kl. 22.00 lørdag og igen fra søndag kl. 07.30 – 08.00.

Kystens Perle serverer morgenmad søndag fra kl. 08.00 - hvor også vinderen vil blive hyldet.

Skt. Hans aften – Søndag d. 23. juni


Der er tradition for en hyggelig aften med bål på søen - levende musik og livlig aktivitet omkring klubhuset.

Kig over og oplev stemningen - båltalen afholdes af Borgmester Peter Sørensen.

Fastsatte arrangementer 2´halvår 2019:

Lørdag/Søndag den 10/11. august - Åle-, Sandart- og Ørredkonkurrence.

Lørdag den 31. august - Fisketur

Lørdag den 14. september - Horsens Mesterskabet i P&T

Lørdag den 12. oktober - Havtur

Søndag den 27. oktober - Efterårskonkurrence

Tirsdag den 5. november - Klubaften opstart

Onsdag den 6. november - Bankospil

Lørdag den 16. november - Fælles bådophaling

Lørdag den 23. november - Julefrokost

Onsdag den 4. december - Bankospil

Søndag den 15. december - Juletræsfest

Ret til ændringer forbeholdes....