Arrangementer 1. halvår 2021


Alle arrangementer er aflyst til og med 
28. februar 2021


Kuttertur

Lørdag den 13. marts tager vi en tur til det Gule Rev, for at se om vi kan fange et par gode torsk....mere info kommer 

Havneklargøring

Lørdag den 24. april - vi starter ved 9.00-tiden. Efter klargøringen er der en velfortjent frokost på Kystens Perle, som foreningen er vært ved og derefter er det tilladt at søsætte sin båd.

Generalforsamling

Torsdag den 29. april afholdes den årlige generalforsamling i klubhuset. Kl. 19:30.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest torsdag den 15. april 2021. 
Dagsorden i henhold til foreningens love. Aftenen afsluttes traditionen tro med kaffebord.

Standerhejsning / forårskonkurrence

Søndag den 2. maj er det nu blevet tid til årets første konkurrence efter gedder og aborrer. Traditionen tro er foreningen fra kl 07.30 vært ved en god gang morgenbuffet på Kystens Perle. 
Kl. 08.00 er der standerhejsning og derefter starter konkurrencen og den slutter igen kl. 17.00. 
Gældende regler som hidtil - se opslagstavlen i klubhuset. Genudsætning er tilladt efter kontrolleret indvejning - tilmeldingsgebyret er på 50 kr. alt inkl. 

Put & Take Tur

Lørdag den 15. maj - fisketur til et spændende sted ude i det grønne. Nærmere om denne tur kommer senere her på siden. 

Sandartpremiere

Tirsdag 1. juni - så må der fiskes efter sandart igen.

Maraton Åle- og Sandartkonkurrence

Lørdag / søndag den 12. og 13 juni. Fiskeriet starter kl. 16.00 og slutter først søndag kl. 08.00. 
Tilmeldingsgebyret er 50,00 kr. og du kan tilmelde dig fra kl. 15.30 i restaurationen. 
Indvejning finder sted ved klubhuset indtil kl. 22.00 lørdag og igen fra søndag kl. 07.30 til 08.00.
Gældende regler som hidtil - se opslagstavlen i klubhuset. 
Kystens Perle serverer morgenmad søndag fra kl. 08.00 hvor også vinderne vil blive hyldet. 

Sankt Hans Aften på søen

Onsdag den 23. juni er der traditionen tro stort bål på søen, hvor borgmester Peter Sørensen er aftenens båltaler.