Arrangementer
Arrangementer i første halvår af 2018 - ret til ændringer forbeholdes

Havneklargøring - Lørdag den 21. april er dagen hvor vi skal have klargjort havnen og området.                                       

   

Vi starter ved 9.00 tiden - og der er almindelig oprydning og vedligeholdelse at udføre en del huller der skal fyldes op samtidig med at fortøjningspælene skal hamres på plads.                                                                                      

Du må meget gerne medbringe en skovl/spade så vi for alvor kan få gang i arbejdet.                                

Efter klargøringen og efter en velfortjent mindre frokost på Perlen, som foreningen er vært ved - og når alt arbejdet er tilendebragt er det tilladt at søsætte sin båd.


Generalforsamling    torsdag den 26. april kl. 19.30

Hermed  indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 8. april 2018.

Dagsorden i henhold til foreningens love.                                                                                     

Aftenen afsluttes traditionen tro med kaffebord.    

Standerhejsning og forårskonkurrence – søndag d. 6. maj.

   

Det er nu blevet tid til årets første konkurrence efter gedder og aborrer.

Traditionen tro er foreningen fra kl. 07.30 vært ved en god gang morgenbuffet  på Kystens Perle.

Kl. 8.00 er der standerhejsning. Herefter starter konkurrencen og den slutter igen kl. 17.00.

De sædvanlige konkurrenceregler er gældende (se opslagstavlen/hjemmesiden).

Der vil som altid være fine præmier for de 3 største indvejede fisk. 

Genudsætning er tilladt efter kontrolleret indvejning – tilmeldingsgebyret er på 50,00 kr. alt. inkl.


Pighvartur 12-05-2018

Mere herom senere..

PUT`N TAKE TUR 19-05-2018

Mere herom senere..

Sandartpremiere – fredag den 1. juni.

   

Fiskeriet starter præcis kl. 00.00. Husk at indveje – fine præmie venter forude.


Maraton åle- og sandartkonkurrence – lørdag/søndag d. 16.-17. juni.


Fiskeriet starter lørdag kl. 16.00 og slutter først søndag kl. 08.00. Gebyret er 50 kr. og du kan tilmelde dig fra kl. 15.30 i restauranten (konkurrence regler som hidtil – se opslag i klubhuset).

Indvejningen finder sted ved klubhuset indtil kl. 22.00 lørdag og igen fra søndag kl. 07.30 – 08.00.

Kystens Perle serverer morgenmad søndag fra kl. 08.00 - hvor også vinderen vil blive hyldet.


Skt. Hans aften – lørdag d. 23. juni

Der er tradition for en hyggelig aften med bål på søen


     

Programfastsatte arrangementer for 2` halvår 2018:

Lørdag den 11. August - Åle-, Sandart- og Ørredkonkurrence.

Lørdag den 18. August - Pighvartur til Vestkysten.

Lørdag den 1. September - Put & Take fisketur.

Lørdag den 15. September - Horsens Mesterskabet i P & T.

Lørdag den 27. Oktober - Kuttertur på Lillebælt.

Søndag den 28. Oktober - Efterårskonkurrence.

Tirsdag den 6. November - Klubaften opstart.

Onsdag den 7. November - Bankospil.

Lørdag den 17. November - Fælles bådophaling.

Lørdag den 24. November - Julefrokost.

Onsdag den 5. December - Bankospil.

Søndag den 18. December - Juletræsfest.

Yderligere oplysninger om disse arrangementer følger her på hjemmesiden.


Ret til ændringer forbeholdes....