Arrangementer

B. L. B.'s arrangementer 2. halvår 2020

Forsamlingsforbud på ti personer forlænges som ventet til 13 december  2020 på grund af forsamlingsloftet på 10 personer -  vi ses forhåbentlig tirsdag den 15. december 2020 til klubaften.

Hver tirsdag aften vinteren igennem mødes vi i klubhuset til et par hyggelige timer. 
Fluebinding - spinnerbyg m.m. vil være at finde på programmet udover den løse snak samt det gode kaffebord. 
Igen i år er der undervisning i at binde de helt rigtige knob - splejsning at tovværk mm.

Aflyst på grund af  forsamlingsloftet på 10 personer
Julefrokost - Lørdag den 28. November kl. 18.00

Husk at sætte kryds i kalenderen til denne populære julefrokost, hvor der hygges og nydes god mad mm.
Tilmelding til Jan Tjerrild på telefon 26 18 35 88.


Aflyst på grund af  forsamlingsloftet på 10 personer
Bankospil - Onsdag den 9. december

Der spilles om juleanden - døren åbnes først kl. 19.00.  Bankospillet starter kl. 19.30 - der kan købes øl, vin og sodavand. Aftenen afsluttes med kaffe og brød og der kan købes amerikansk lotteri.

Aflyst på grund af  forsamlingsloftet på 10 personer
Juletræsfest - Søndag den 13. december