Medlemsskab
Medlemsskab af B.L.B.

Uddrag af § 3 i foreningens love:

Nye medlemmer betaler ved optagelsen gældende kontingent samt indskud,
desuden skal 2 af foreningens medlemmer sige god for et nyt medlem.
Medlemmers evt. ægtefælle / samlever optages indskudsfrit.
For at kunne optages som medlem skal bopælen ligge inden for en afstand af 15 km fra Horsens centrum regnet i luftlinie.
Personer bosat i en afstand udover 15 km fra Horsens centrum kan søge om optagelse og skal ud over underskrift af 2 nuværende medlemmer,  "godkendes af bestyrelsen."

Et medlemskab koster:

Kontingent 325,00 kr. (inkl. fiskekort) pr. år + et engangsindskud på 100,00 kr.
Pensionister (over 67 år) der har været betalende medlem i mindst 5 år, har gratis medlemskab og gratis fiskekort.

Indmeldingen foregår hos:

Kasserer:

Carsten Lund Nielsen · Firkløvervej 52 · 8700 Horsens

Mail: kasserer@blbhorsens.dk


Ansøgning om medlemskab af Bygholm Lystfisker-og Baadejerforening.   

Navn:                                                     
Adresse: __________________________________  
Postnr. & By:  __________________________________  
Fødselsdag:  __________________________________  
Telefon:  __________________________________  
E-mail:  __________________________________  
 
Underskrifter af 2 nuværende medlemmer:  
Medlemsnr.________ Navn _____________________________  
Medlemsnr.________ Navn _____________________________  
   
     

Ansøgningsskema kan udskrives ved at markere ansøgningsteksten med musens venstre knap - derefter tryk på højre museknap - afslut med udskriv.

Ved indmeldelse modtager ansøgeren medlemskort / indbetalingskort - kopi af foreningens love - program-kalender samt foreningens Nyhedsbrev.

____________________________________________________________________________________________________
              

Bådplads i Bygholm Sø

Foreningen råder over de 80 bådpladser i "Havnen" nedenfor klubhuset " Kystens Perle".


Pris:
Pladsleje 250,00 kr.pr. år + engangsindskud på 100,00 kr..

Ansøgning om bådplads skal ske skriftligt til:

Henrik B Rasmussen - Frederik Bajers Gade 9 - 8700 Horsens

Telefon: 22 271781 - mail: Havnen@blbhorsens.dk

 

Alle ansøgninger skal fornyes skriftligt hvert år (ved årets begyndelse), indtil man får tildelt en bådplads


  

                         


_____________________________________________________________________________________________________