Sidste Nyt !

B.L.B. - Praktisk information

Har i går (16/10-20) haft kontakt med Tony Bygballe fra Horsens Kommune ang. den meget lave vandstand i Søen, hvor næsten stort set alle både står på bunden.
Der skulle lukkes vand ud, for at vejarbejdet med udvidelse af vejen, herunder nyt rør til omløbsstryget og ny sluse kunne gennemføres. Efter snak med Tony Bygballe, vil der komme mere vand i søen igen i midten af næste uge - uge 43.HorsensMesterskab i Put & Take  Lørdag den 12. september 2020 

Det store uofficielle bymesterskab blev afholdt i Midtjysk Lystfiskercenter, Smedebæk.
Mesterskabet arrangeres af de 3 foreninger Amcor Flexibles Raackmann, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening og B. L. B.
37 tilmeldte blev sat i gang med fiskeriet kl. 9.00 og fiskede til kl. 14.00.
Fisk var der masser af, men der blev kun indvejet 9 stk.
Vinder i år blev Benny Dannevang fra H.O.S. med en regnbueørred på 2.900 g.

En vellykket storfangeraften, hvor dem der har fanget årets største fisk i 2019-20 blev hyldet.

Aborre 1.400 g fanget af Jan Olsen
Gedde 10.400 g fanget af Andreas Schmäl
Sandart 4.200 g fanget af Jesper Andersen
Ørred 1.800 g fanget af Jacob Wolff
Ål 900 g fanget af Benjamin Kristensen
Fiduspokal blev givet til Erik Kirkegaard
samt at de frivillige hjælpere blev rost for deres arbejde i årets løb.
Et stort tillykke til dem alle.

Put & Taketur - Lørdag den 29. August

Turen foregår i bus til Herning Fiskepark. 26 tilmeldte  Vi kører sammen i bussen fra BLB kl. 7.00.der var morgenmad i bussen  
du skal dog selv medbringe kaffe el. lign. Vi fisker fra ankomst og frem til kl. 15.00 
Der blive sørget for pølser på grillen til frokost samt øl og sodavand til alle. 
Bussen kører hjem igen kl. 15.30 efter en forhåbentlig god og fangstrig dag. 
Men der blev ikke fanget mange fisk - da konkurrencen sluttede var der indvejet 6 ørreder og 2 fangede endda stør.
Jacob Wolff fik 1. pladsen med ørred på 2.900 g.
Morten Skov Jensen fik 2. pladsen og Gustav Wolff fik en flot 3. plads.

Lørdag / Søndag 8-9..2020 Maraton Åle-, Sandart- og Ørredkonkurrence 

Lørdag/Søndag den 8. og 9. August 17 tilmeldt
Fiskeriet starter lørdag kl. 16.00 og slutter først søndag kl. 8.00. 

Det var en meget lun aften / nat på søen - helt vindstille og vinderne blev: 
Ål 
1. plads John Birgertoft 400 g.
2. plads Jan Olsen 300 g. 
3. plads Martin Mortensen 300 g.
Sandart 
1. plads Jacob Wolff 4.000 g. 
2. plads Anders Ramsing 2.900 gr.

Sandart Nyt

I går aftes den 16. juni var Andreas Schmäl ude at fiske - han fangede 2 sandarter, hvoraf den ene var på 4.100 gr. og 73 cm. så det er den største i år indtil videre - et stort tillykke med den.

Maraton Åle- og Sandartkonkurrence

Lørdag / søndag den 13. og 14 juni. Fiskeriet starter lørdag kl. 16.00 og slutter først søndag kl. 08.00. 27 tilmeldte var klar til at tage ud at fiske, men først blev der tjekket damme og opbevaringsnet af vores fiskeriopsynsmænd - alt var i orden.  Indvejning søndag morgen og derefter blev vinderne hyldet og der var morgenmad på Kystens Perle -  et veldækket morgenbord.

1. plads Ål på 750 g. Jacob Wolff
2. plads Ål på 650 g. Martin Mortensen
3. plads Ål på 250 g. Jan Olsen

Der blev ikke fanget nogen sandarter, men der blev sat ny gedderekord, som den største i år på 9.400 gr. fanget af  Anders Ramsing, samt han blev hyldet for den største sandart fanget 1. juni -  et stort tillykke til alle.

Igen fiskenyt fra Søen

så er der igen fanget en pæn sandart på 3.900 gr. og 72 cm. - fanget af Anders Ramsing den 1. juni kl. 23 - tillykke med den

Sandart fra søen 1. juni

Så er sandartsæsonen i gang - Henrik Falck har fanget en sandart på 3.600 g. og 74 cm. Stort tillykke med den.  

Stor ål fra søen

Martin Mortensen var taget ud her i formiddags på fiskeri. Man siger jo at ålefiskeri er bedst om aftenen / natten, men sådan skulle det ikke være. For ved højlys dag fangede han en stor ål på 1.000 gr. og 74 cm. - Sådan! tillykke med den


Fiske Nyt Fra Søen

John Birgertoft var taget på ålefiskeri han fange en regnbueørred på 2.000 g og en ål bliv det også til så det fiskeri er også i gang nu 

Igen en stor fisk fra søen

John Birgertoft  var taget på fiskeri, det blev til en aborre på 1.200 g. - tillykke med den.  

Forårskonkurrencen søndag 3.5.2020
Søndag den 3. maj var det blevet tid til årets første konkurrence efter gedder og aborrer.  
Kl. 08.00 var der standerhejsning og derefter startede konkurrencen og den sluttede igen kl. 17.00
28 tilmeldte - det lovpligtig fisketegn blev også tjekket af vores fiskeriopsynsmand - alt var i orden. 
Formanden startede med at mindes det sidste års døde: Kurt Møller Sørensen, Lars Nicolaisen, Karl Pedersen, Ib Larsen og Erik Jeppe Rasmussen. 
Derefter blev der holdt en lille tale, så standerhejsning og derefter startede konkurrencen.
Vinderne blev:
1. præmie - Henrik Falck med gedde på 6.800 g.
2. præmie - Andreas Schmäl med gedde på 3.300 g.
3. præmie - Jesper Andersen med gedde på 3.000 g.
Stort tillykke til dem. 
 

Ny stor gedde.  
1. Maj - en ny fiskesæson er startet på søen og den er blevet sat godt og grundigt i gang. 
Martin Mortensen har fanget en stor gedde på 9 kg. og 103 cm. - den største han har fanget i søen. Han har været ude at fiske siden kl. 24 og den blev fanget her kl. 9. Et stor til lykke med den - Sådan!  

Bestyrelsesnyt

Der er kommet en ny havneformand til at stå for havnen og dens opgaver. Vi i bestyrelsen vil byde Christian Sønderskov Bruun velkommen i bestyrelsen - ta' godt imod ham. 

Havneklargøring den 25.04.2020
 
På grund af Corona-krisen var vi kun 9 mand til at udføre arbejdet. Huller blev fyldt op og nogle pæle blev skiftet og efter dette kunne de rengjorte og nymalede både komme i vandet.

Terrasse Nyt
en stolt formand sammen med Bestyrelse kunne her i dag søndag den 19 april kl 14:43 bliv det sidste over bræt skruet på Terrassen så den er helt færtig nu. det har været 2½ mdr's arbejde der er lagt mange timers arbejde i det.,og et er der skal lyde en meget stor tak til til alle de frivilligt der har lagt et stor arbejde på den .. uden jer har dette ikke kunne lade sig gøre så Ros til jer 


Bestyrelses nyt

Jan Olsen, som har stået for havnen, er udtrådt af bestyrelsen pga. manglende tid. 

Terrasse Nyt 

så blev understellet færdig så der kunne lægges terrassebrædder på og nu er den første platform ud af 2 færdig med gulv og derefter skal der sider på .. en STOR tak til alle - sådan

Terrassen

så er starten på at lave understellet begyndt - se mere på siden "Friske foto"

Så kom dagen hvor der skulle bores huller - 
i alt 27 stk. så der kunne støbes beton så den ny terrasse kan blive skruet fast i næste weekend.
Der skal lyde en stor tak til alle som hjalp til. 

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening
 
Så er de nye fiskekort til 2020-sæsonen klar. De ligger i åreskuret - HUSK at lægge tilbage efter endt fisketur.

En vellykket fastelavnsfest

på Kystens Perle med glade børn samt voksne. Der var kaffe, sodavand, fastelavsboller og pølser. Der var nogle børn med godt slag på tønden og kåring af kattekonge og en dronning.

Høj vandstand 
Der er høj vandstand i havnen - husk at kigge til din båd en af dagene, da der kan være meget vand i den samt tjek fortøjningen......og HUSK!  Ophaling af båden skal være tilendebragt senest lørdag den 29. februar . 

Terrassen
efter mange år står den nu for tur til at blive fornyet, så de gamle bænke- og bordpæle må op, så der kan blive lavet en ny flot terrasse. 

Første havørred på land

Jacob Wolff ville lige checke om der kunne fiskes i "åen" efter den megen regn. 
På en stang der var rigget til gedder og med 2 orm fundet på stedet fik han denne blanke havørred med løse skæl. Havørreden var 50 cm. lang og vejede 1.800 g.

Sand opsamlet fra sandfanget i åen.

Fint at dette sand ikke fortsætter ned i søen men i stedet bliver kørt væk.