Sidste Nyt !

Første havørred på land

Jacob Wolff ville lige checke om der kunne fiskes i "åen" efter den megen regn. 
På en stang der var rigget til gedder og med 2 orm fundet på stedet fik han denne blanke havørred med løse skæl. Havørreden var 50 cm. lang og vejede 1.800 g.

Sand opsamlet fra sandfanget i åen.

Fint at dette sand ikke fortsætter ned i søen men i stedet bliver kørt væk.

Efterårskonkurrencen - 30 mand deltog i denne traditions rige konkurrence som har været afholdt hvert år siden 1959.

Vinderen af geddekonkurrencen blev Anders Ramsing (5.6 kg) Glen Isaksen besatte andenpladsen (4.3 kg) og Søren Sommer blev nummer tre (4.1 kg). Der blev fanget en del gedder hvoraf 5 styk blev indvejet til konkurrencen.

Vinderen af Sandart/Aborre konkurrencen blev Andreas Schmäl med en flot sandart på 3.3 kg - Jacob Wolff fangede den største aborre (400 g).
Her ugen inden den store efterårs konkurrence er der ved at komme gang i fiskeriet.

Henrik brugte lige lørdagen til en tur på søen hvor det blev til en Sandart på 3 kg og 6 gedder men den største på 4 kg.

Fiskeriopsyn        

Jacob Wolff er fra officiel side blevet udnævnt til Fiskeriopsyn i Bygholm Sø.


Fiskeriopsyn i Bygholm Sø:

Preben Mortensen: Telefon 28 26 87 88

Jacob Wolff: Telefon 40 54 13 10

Jan Tjerrild: Telefon: 26 18 35 88


         

Horsens Mesterskabet i P&T 2019.

Mesterskabet blev igen afholdt i Smedebæk hvor der var mange fisk i søerne.

43 deltog i konkurrencen og der blev indvejet 16 ørreder.

Vinder af mesterskabet blev Peter Nissen (BLB) med en krabat på 4.800 g.

Svend Erik Nilsen (Amcor) tog sig af andenpladsen (2.330 g) og Carsten Lund Nielsen (BLB) blev nummer tre 1.910 g).


 

Familie fisketur.


20 deltagere havde en fin tur til Rødekro Lystfiskersø i det Sønderjyske.  

En skøn stor sø med mange fisk - men måske det varme vand var årsagen til at fiskene ikke var i humør til at bide på.

Der lykkes kun at fange 2 ørreder - Kim Winther besatte førstepladsen (1,83 kg) og Kaj Norman tog sig af andenpladsen. 

Lørdag gik de store ål til biddet.

Første fangede formanden en pæn stor ål på lidt over 500 g - og så var det Benjamins tur - 900 g viste vægten. 

Åle- og sandartkonkurrencen blev ikke afviklet i godt vejr.

Regnbyger (mange) og blæst var det som de 14 deltagerene måtte kæmpe imod.

De 6 både på søen samt dem som fiskede fra land - nogen i pop up telte - kunne ikke få sandarten i tale - kun 2 indvejet ål blev det til.

Vinderen af konkurrencen blev Anders Ramsing og Arthur Falck blev nummer to.  

BLB´s hjemmeside har nu rundet en million besøg og der er cirka 6000 besøg på hjemmesiden hver måned - tak for det.

_______________________________

Og med hensyn til det aktuelle fiskeri på søen (som ligge lidt stille her i sommervarmen) melder ålefiskerne nu om fine fangster og der er ligeledes blevet fanget en del mindre gedder og aborre på omkring 1 kg - så vi ser med spænding frem til fiskekonkurrencen den 10. august.

Storfangeraften

Under den årlige storfangeraften hvor vinderne af konkurrencen Årets største modtager deres pokaler m.m. blev der også uddelt fidus pokal og en lille "præmie" til dem der ufrivillig har været en tur under vand. 


Igen i år fik vi tildelt åleyngel til udsætning.

20.000 styk er nu fordelt over det meste af søen.

Gennem de sidste fire år er der nu blevet udsat cirka 70.000 ål i søen.   

Skt. Hans.

Igen et vellykket BLB arrangement ved søen.

Mange mennesker mødte op - flot vejr - super god musikalsk underholdning - båltaler og bål på søen - sådan.

Åle- og sandart konkurrencen.

En trist vejrudsigt holdt nok en del hjemme - men 15 deltog dog i konkurrencen.

Der blev ikke fanget sandart denne gang, men 5 ål blev det til udover en del mindre gedder og aborrer.

Vinder af konkurrencen blev Henning Falck med en ål på 310 g (53 cm).

Sidste års vinder Martin Mortensen besatte andenpladsen og Jan Olsen blev nummer tre.


1. juni - sandartpremiere.

5 både lå klar ved midnatstid og kort tid efter tog Anders Ramsing en på 2,8 kg. Ved 5-tiden tog Andreas så dagens største på 3,2 kg.

Derudover blev der fanget to aborrer på over kiloet og flere ål lod sig overliste.

Ved middagstid blev der fanget en stor gedde på 8,5 kg - så det tegner godt for den ny sæson.   
Fisketuren til put and take saltvandssøen på Langeland.

16 medlemmer deltog og der blev fanget hele 27 fisk. 

Vinderen af konkurrencen blev Majbritt Thestrup med en flot ørred på 3,2 kg. Kim Vinther blev nummer 2 med en ørred på 2,4 kg og Martin Mortensen besatte tredjepladsen med en på 2,3 kg.    Ny medlemsrekord.

Under forårskonkurrencen fangede Jan Olsen en stor aborre på 1.400 gram.

Hermed er der sat ny rekord idet den hidtil største var på 1.300 gram og blev fanget helt tilbage i 1980 - flot.


Standerhejsning med efterfølgende forårs konkurrence.

Omkring 40 medlemmer mødte op for at tage hul på den ny sæson ved Bygholm Sø.

Efter et flot morgenbord fik vi flaget sunget til top og dermed var fiskekonkurrencen i gang.

Over 20 deltog og der blev fanget mange gedder, hvoraf 9 blev indvejet til konkurrencen.

Vinderen blev Hans H. Sørensen med en fin forårsgedde på 5.400 gram skarpt forfulgt at Ole Brang med 5.200 gram - sidste års vinder Pia L. Eriksen tog sig af tredjepladsen og her viste vægten 4.700 gram - tillykke.  

Derudover fangede Jan Olsen en aborre på hele 1.400 g. der samtidig er ny medlemsrekord for B.L.B. 

At der så også blev mistet en sandart på omkring 8 kg. tegner helt godt for sandartfiskeriet, som må starte op den 1. juni. 


1. maj - fredningen er slut - og der må fiskes.

Det benyttede ca 10 medlemmer sig af til trods for en kraftig vind og mangel på varmegrader.

Der blev fanget 10 - 12 mindre gedder samt den på over 5 kg som Jacob Wolff fangede.

Derudover blev der mistet en rigtig stor, som trak rundt med Jans båd inden den sagde farvel og tak.

Det tyder helt godt for fiskeriet under den kommende forårs konkurrence nu på søndag.

Bemærk:

I forbindelse med opførelsen af det nye bolværk var det nødvendigt at fjerne diverse fortøjnings beslag m.m. som var monteret på det gamle bolværk.

Det drejer sig om bådpladserne fra og med nummer49 til og med nummer 68.

Beslagene befinder sig nu - pakket i poser mærket med bådnummer i årehuset.

Har du ikke en nøgle til huset så kontakt formanden på telefon 28 268788.


 

Havneklargøring gik igen godt.

Omkring 30 medlemmer mødte op og arbejdslysten var stor.

Hele området fik en tiltrængt hånd - der blev rette fliser op - der blev malet og i havnen blev diverse små huller fyldt op.

Et ekstraordinært stort arbejde blev udført i havnen hvor første sektion af projekt bolværk blev igangsat og ud på aftenen kunne det yderst flittig og dygtig arbejdshold melde at arbejdet var udført - flot.

Nu er det tilladt/muligt at søsætte sin båd.

Generalforsamlingen 2019 blev afviklet i god ro og orden under dirigent Søren Andersens kyndige ledelse.    

Forhandlingsbogen som Jan Olsen på fremlagde på fornem vis blev enstemmigt vedtaget. 

Enstemmigt godkendt blev også formandens beretning.

Godkendt blev også det flotte regnskabet som kassereren fremlagde som viser at B.L.B har en god og sund økonomi.

På valg var kasserer Carsten Lund Nielsen som blev enstemmigt genvalgt.

Martin Ekander som er udtrådt af bestyrelsen blev erstattet af Martin Mortensen som gennem det sidste stykke tid har siddet i bestyrelsen som suppleant.

Suppleant Jan Olsen har overtaget Henrik Bøhme Rasmussens plads i bestyrelsen og Jan Tjerrild modtog genvalg.

Ny suppleant blev Mogens Hansen.

Regnskabskontrollant Hans Peder Gundersen som har bestridt opgaven gennem mange år ønskede ikke genvalg i stedet blev suppleant Jørn Rasmussen valgt og Bent Hansen blev ny suppleant inden for regnskabskontrollen.

Der var indkommer et enkelt forslag som lød på at fiskeri med paravane under konkurrencer skulle tillades - dette forslag blev nedstemt.

Under eventuel opfordrede formanden alle til at deltage i den offentlige hørring i kommunen om udvidelsen af Schüttesvej - noget der muligvis kan for stor betydning på for Bygholm Sø - (hvornår denne høring afvikles bliver offentliggjort i dagspressen samt her på hjemmesiden) 

Generalforsamlingen blev afsluttet med trefoldigt hurra for foreningen og den hyggelig aften blev afsluttet med fælles kaffebord.

Søsætning af båd.

På grund af det omfattende arbejde med at udbedre bolværket i havnen (som kommer til at foregå under og efter havneklargøringen lørdag den 27. april) er det først tilladt/muligt at søsætte sin båd dagen efter - nemlig fra søndag eftermiddag den 28. april.

     

 


Udskiftning af bolværk.

Nu er den ny pælebanker ved at blive sat godt fast på den ny flåde så den er klar til det store arbejde på bolværket.

Klargøring af klubhuset så restauranten kan åbne den 29 marts er tilendebragt.

Først foretog husudvalget en grundig indvendig rengøring af huset efter vinterens brug.

Arbejdsholdet har også været i gang og et nyt tiltrængt tag er kommet på plads over terrassen som også har fået nye lamper - flot.

 

Å -fiskeri

Igen i år har BLB medlemmer mulighed for at fiske i det å-vand som HOS har fiskeretten til.


Se afsnit Åfiskeri her på hjemmesiden.

Den løbende konkurrence "Årets Største" er slut for sæsonen 2018/19 -og følgende besatte førstepladserne:

Aborre - 1.200 g - Torben Nørtoft

Gedde - 9.600 g - Jacob Wolff

Sandart - 5.000 g - Anders Ramsing

Ørred - 1.500 g - Lars Madsen

Ål - 1.000 g - Arthur Falck

Tillykke - præmier og pokal vil bliver overrakt under den kommende Storfangeraften.

Her inden fredningen (1. marts) fangede og genudsatte Lars en fin ørred som han tog på wobler.

Vægten viste 1.500 g og målebåndet 56 cm.

Auktionsaften - den årlige grejauktion gik igen godt.

Meget grej skiftede ejermand og mange fik fyldt grejæskerne op.

Fredningen af ørreder er slut.

Det betyder at der har været en del fiskeri i den øvre ende af søen. 

Bortset fra en fanget gedde og en mistet (stor) ørred er der endnu ikke meldt om fangst fra dette stykke.      

Arbejdsholdet har igen været i gang.

Denne gang er det mellemgangen der har fået en tiltrængt opfriskning.

Loftisolering samt lukning af utætheder m.m. betyder at opbevaringsrummet lever op til fødevaremyndighedernes krav. 

 

Opråb til Båd Ejer - Opsang / Sløseri - både SKAL PÅ BUKKE -  nogen både er bare taget op på græsplænen. Både som er oplagt på pladsen foran Kystens Perle skal på min. 30 cm høje bukke og der må ikke opbevares noget direkte på græsset under båden

Når man i løbet af efteråret har fanget flere mindre fisk - hvad gør man så for at få fat i den store?

Frederik Kjeldsen og makker tog ud på søen sidst på eftermiddagen og under pandekagebagningen blev der tid til at fange en flot gedde på 9 kg. og 102 cm. lang - godt gået.

Der meldes ikke om de helt store fangster i øjeblikket - men dog er der fanget flere mindre gedder og aborrer samt en havørred på over 3 kg. som naturligvis blev forsigtig genudsat idet fredningen af ørreder i søen først ophører den 16. januar.

Aktiviteterne på søen er lidt rolig her og nu, men til tirsdagens klubaftner er der god gang i snakken - kig over.

Flere har gennem det sidste års tid fået ny bådplads og listen over hvem der har hvilken bådplads er ikke helt opdateret.                    

Derfor hænger der nu i de både på pladserne som ikke er registreret korrekt en lille besked om at kontakte havneudvalget med oplysning om medlemsnummer - navn/adresse samt telefonnummer. 

Tjek venligst om din båd/plads er blandt disse.

På forhånd tak.

Efterårskonkurrencen - nummer 60 i rækken - samlede 28 medlemmer som trodsede kulden og snevejret.

Der blev indvejet 4 gedder og en aborre.

Vinder af geddekonkurrencen blev Jacob Wolff med gedde på 3.300 g. Peter Nissen besatte andenpladsen tæt forfulgt af Henrik Falck.

Med en aborre på 620 g. vandt Hans H. Sørensen sandart/aborre konkurrencen.

Havturen fra Lillebælt blev desværre aflyst.

Grundet kraftig strøm og stærk vind fandt skipper det ikke muligt at sejle ud under sikre forhold.

Ændring i bestyrelsen.

Grundet tidsmangel har Henrik B. Rasmussen set sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen med omgående virkning.

Supplant Jan Olsen er nu medlem af bestyrelsen og overtager Henriks virke i havnen med fordeling af bådpladser m.m.

Torbens aborre på 1.200 g. har nu lagt sig i spidsen af konkurrencen Årets Største.

Med de store aborrer der er fanget i år, efter søens vand er blevet meget klart, må medlemsrekorden på 1.300 g. som er helt tilbage fra 1980 snart stå for fald.

VI venter i spænding på den næste indvejning.

Det er nu tid for de helt store gedder.

De sidste 8 dage er der fanget en del gedder herunder et par rigtig store.

Først tog Mogens Hansen en på lidt over 7 kg. ( i øvrigt hans anden gedde over 7 kg. i denne sæson) og så i dag slog Jacob Wollf til igen med en virkelig flot fisk på næsten 10 kg. med en længde på 105 cm.

Lige efter indvejningen og genudsætning tog hans makker i båden Jan Olsen en på 6 kg. og i alt fangede de 6 gedder på denne tur - flot.

Der er nu virkelig lagt op til et kanon fiskeri her i de nærmeste dage og ikke mindst ser vi med spænding frem til den store efterårskonkurrence søndag den 28. oktober.

Søen har stadig en rigtig god sigtbarhed.

Sigtbarheden ude midt i havnen er nu målt til hele 1,9 m. utrolig flot. 

Inde i selve havnen er der set en del gedder - og der bliver også fanget flotte fisk i en pæn størrelse - så fiskeriet lover godt for den nærmeste fremtid.

Arbejdet med det ny tag er overstået og kun finpudsningen mangler.

Efter er par meget travle dage blev taget færdigt - flot arbejde.

(Foto af arbejdsforløbet kan se under friske foto.)

Klubhuset trænger i den grad til at få taget udskiftet.

En del medlemmer har travlt her lørdag/søndag for nye spær og nye tagplader skal være på plads inden mandag morgen hvor tagdækkeren kommer og brænder nyt tagpap på klubhuset.

Det gode Aborre fiskeri fortsætter.

Jan Olsen tog denne flotte Aborre på 1.100 g. (på en halv stor skalle) og har nu lagt sig i spidsen af konkurrencen Årets Største.

Søens vand er nu meget klart - noget som spiller ind på fiskeriet.

I sidste uge tog Jacob Wolff 5 gedder med den største på cirka 5. kg på kun på 2 timers fiskeri fra land.

I dag var det så Mogens Hansen der på sin wobler tog en krabat på hele 7,5 kg. (106 cm ) - og har dermed lagt sig i spidsen af konkurrencen Årets Største. 

Nu er der Aborre sjov.

Mogens Hansen der er en flittig fisker ved søen fanger mange - rigtig mange - og med de største på 750 g. - 800 g. og nu 950 g. inden for den sidste uge (alle taget på en lille spinner) har oplevet det gode Aborre fiskeri.