Sidste Nyt - 12 måneder tilbage

Flere har gennem det sidste års tid fået ny bådplads og listen over hvem der har hvilken bådplads er ikke helt opdateret.                    

Derfor hænger der nu i de både på pladserne som ikke er registreret korrekt en lille besked om at kontakte havneudvalget med oplysning om medlemsnummer - navn/adresse samt telefonnummer. 

Tjek venligst om din båd/plads er blandt disse.

På forhånd tak.

Efterårskonkurrencen - nummer 60 i rækken - samlede 28 medlemmer som trodsede kulden og snevejret.

Der blev indvejet 4 gedder og en aborre.

Vinder af geddekonkurrencen blev Jacob Wolff med gedde på 3.300 g. Peter Nissen besatte andenpladsen tæt forfulgt af Henrik Falck.

Med en aborre på 620 g. vandt Hans H. Sørensen sandart/aborre konkurrencen.



Havturen fra Lillebælt blev desværre aflyst.

Grundet kraftig strøm og stærk vind fandt skipper det ikke muligt at sejle ud under sikre forhold.

Ændring i bestyrelsen.

Grundet tidsmangel har Henrik B. Rasmussen set sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen med omgående virkning.

Supplant Jan Olsen er nu medlem af bestyrelsen og overtager Henriks virke i havnen med fordeling af bådpladser m.m.

  

Torbens aborre på 1.200 g. har nu lagt sig i spidsen af konkurrencen Årets Største.

Med de store aborrer der er fanget i år, efter søens vand er blevet meget klart, må medlemsrekorden på 1.300 g. som er helt tilbage fra 1980 snart stå for fald.

VI venter i spænding på den næste indvejning.

Det er nu tid for de helt store gedder.

De sidste 8 dage er der fanget en del gedder herunder et par rigtig store.

Først tog Mogens Hansen en på lidt over 7 kg. ( i øvrigt hans anden gedde over 7 kg. i denne sæson) og så i dag slog Jacob Wollf til igen med en virkelig flot fisk på næsten 10 kg. med en længde på 105 cm.

Lige efter indvejningen og genudsætning tog hans makker i båden Jan Olsen en på 6 kg. og i alt fangede de 6 gedder på denne tur - flot.

Der er nu virkelig lagt op til et kanon fiskeri her i de nærmeste dage og ikke mindst ser vi med spænding frem til den store efterårskonkurrence søndag den 28. oktober.

Søen har stadig en rigtig god sigtbarhed.

Sigtbarheden ude midt i havnen er nu målt til hele 1,9 m. utrolig flot. 

Inde i selve havnen er der set en del gedder - og der bliver også fanget flotte fisk i en pæn størrelse - så fiskeriet lover godt for den nærmeste fremtid.

Arbejdet med det ny tag er overstået og kun finpudsningen mangler.

Efter er par meget travle dage blev taget færdigt - flot arbejde.

(Foto af arbejdsforløbet kan se under friske foto.)


Klubhuset trænger i den grad til at få taget udskiftet.

En del medlemmer har travlt her lørdag/søndag for nye spær og nye tagplader skal være på plads inden mandag morgen hvor tagdækkeren kommer og brænder nyt tagpap på klubhuset.

Det gode Aborre fiskeri fortsætter.

Jan Olsen tog denne flotte Aborre på 1.100 g. (på en halv stor skalle) og har nu lagt sig i spidsen af konkurrencen Årets Største.

Søens vand er nu meget klart - noget som spiller ind på fiskeriet.

I sidste uge tog Jacob Wolff 5 gedder med den største på cirka 5. kg på kun på 2 timers fiskeri fra land.

I dag var det så Mogens Hansen der på sin wobler tog en krabat på hele 7,5 kg. (106 cm ) - og har dermed lagt sig i spidsen af konkurrencen Årets Største. 

Nu er der Aborre sjov.

Mogens Hansen der er en flittig fisker ved søen fanger mange - rigtig mange - og med de største på 750 g. - 800 g. og nu 950 g. inden for den sidste uge (alle taget på en lille spinner) har oplevet det gode Aborre fiskeri.


Horsens Mesterskabet i P&T blev i igen i år afviklet i Fyel Mos Lystfiskerpark.

Vinder og ny Horsens Mester blev Michael Nielsen fra B.L.B. med en flot ørred på 3,7 kg.

Peter Nissen og Henrik Falck besatte de efterfølgende pladser.

Der var mange rigtig flotte præmier til dem med de største fisk - ligeledes præmie til ham med flest fangede fisk, nemlig Jan Tjerrild der tog hele 13 ørreder - flot.

I alt deltog 36 personer fra HOS - Amcor og ikke mindst de mange fra BLB - samlet blev der fanget 57 ørreder.

Put & Take tur til Fyel.

21 medlemmer deltog i denne tur hvor servicen igen var i højsæde.

Et super morgenbord og en fin frokost lagde bunden til et godt fiskeri - men de mange fisk i søen var ikke i humør til at hoppe på krogen.

Kun en 5 - 10 fisk blev det til og vinderen af konkurrencen blev Claus Ballegård med en flot ørred på 4.000 g. - Martin Mortensen (2.500 g.) tog sig af anden pladsen og Henrik Falck (2.100 g.) besatte tredje pladsen.

Næste generation er også på vej - Gustav Wolff fangede hele to flotte ørreder - godt gået.



Åle- og Sandartkonkurrencen blev ikke det store tilløbsstykke.

Tropisk varme og lav vandstand op til konkurrencedagen som også bød på regn og blæst holdt nok mange hjemme.

10 friske medlemmer trodsede disse vejbetingelser og selvom der blev fisket igennem til kl 23 kom ingen ind med fisk til indvejning.

Mange mindre aborre et par små gedder og en undermåls ål blev dagens udbytte.

  


 

Så lykkedes det af få en ål (over 750 g.) på listen - Årets Største.

Arthur fangede denne flotte ål på hele 1.000 g. - og ålefiskeriet er nu for alvor i gang.

Mandag aften/nat lå hele seks både på søen og der blev fanget ål.

Igen i år lykkes det at få åleyngel til udsætning i søen.

15.000 styk betalt af fisketegnsmidlerne blev det til denne gang.

Fiskerikontrollen var til stede for at sikre sig at alt var som det skulle være - og det var det.

De sidste tre år er der blevet udsat ikke mindre en ca. 50.000 styk yngel i søen.

Og når vi er ved ålen oplyser ålefiskerne at der kommet gang i fiskeriet med flere flotte fangster til følge. 


Der mangler meget vand i søen grundet manglende nedbør - se foto fra fladvandet.

Det har spillet ind på fiskeriet - ålefiskerne kan ikke melde om nævneværdige fangster - men en pæn sandart lod sig dog overliste under natfiskeri på søen og fører nu konkurrencen Årets Største.   

Igen et vellykket Skt. Hans arrangement på og ved Bygholm Sø.

Mange lagde vejen forbi for at opleve stemningen og for at se det flotte bål på søen.

Maraton åle- og Sandartkonkurrence – lørdag/søndag d. 16.-17. juni.

Der blev indvejet 2 sandarte og 3 ål.

Vinder blev Anders Ramsing med en sandart 3.500 g - Jacob Wolff besatte andenpladsen med en på 3.300 g.

Martin Mortensen vandt åle- konkurrencen med en ål på 350 g.

Lørdag den 9. Juni blev der afholdt stofangeraften på Perlen

De 15 deltagere leverede en aften med masser af hygge og højt humør og Jette leverede som vanligt super lækkert mad.

Vinderne af årets største blev :

Michael Bredd med største gedde
Jan Olsen med største aborre
Jacob Wolff med største Ørred
Anders Ramsing med største Sandart
Henning Falck med største Ål

Endnu en gang Tillykke til alle 

Første indvejet sandart 2018 - 3.520 g - 75 cm - fanget af Anders Ramsing.

Udover denne sandart blev der fanget flere ål så vi ser nu frem til den kommende åle- og sandart konkurrence.

Put and take tur til Vrads

Lækkert vejr, masser af fisk og lystfiskere i højt humør, så bliver det ikke bedre. Vi startede med morgenmad, hvorefter fiskeriet blev frigivet og sluttede af med grillpølser.

Største fisk blev landet af Katja og vejede 2,2 kg.
Andenpladsen stod Carsten for med 2,1 kg.
3. pladsen tog Finn med 2,0 kg.
Stort tillykke til jer og tak for en hyggelig dag.

Pighvartur til Børsmose Strand

Vi havde en fantastisk hyggelig tur, med det perfekte vejr til pighvar, dog blev der ikke fanget en eneste.
Trods manglen på pighvar,var humøret højt og fiskelysten stor, hvilket resulterede i en mini-issing til 87, og 2 mindre issinger til Ejner samt et hug til Preben.
Vi prøver igen til august

Forårskonkurrence - 30 deltagere - 21 grader - høj sol og friske briser gav en skøn dag på søen.

Vinderen af konkurrencen blev Pia L. Eriksen foran Jacob Wolff og med Peter Nissen på tredjepladsen.

Der blev fanget en del gedder og af dem blev seks indvejet og Pias flotte gedde trak vægten helt op på 7.000 g - tillykke.


1.maj - fiskeriet er startet op.

Fra morgenstunden var det trafik på søen og i løbet i dagen var der 8 både ude efter gedder og flere steder fra land blev der også fisket.

En del mindre gedde blev fanget med den største på 2,5 kg som blev den første indvejet i denne sæson. En pæn sandart på 4 - 5 kg blev landet af Jan Olsen og hurtigt genudsat med besked om at vender tilbage den 1. juni hvor fredningen for sandart er forbi.


Generalforsamlingen 2018 blev afviklet med mange medlemmer som deltagere og med Søren Andersen som dirigent.    

Forhandlingsbogen og formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Godkendt blev også det flotte regnskabet som kassereren fremlagde.   

På valg var Formand Preben Mortensen som blev enstemmigt genvalgt.

Henrik Christiansen ønskede ikke genvalg.

Ny indvalgte i bestyrelsen blev Tina Tjerrild og Jacob Wolff.

Carsten Hjerrild blev genvalgt som regnskabskontrollant.

Under indkommende forslag blev medlem nr. 87 Henning Pedersen foreslået og valgt til æresmedlem.

Et forslag om at forbyde brug af paravane (flyder som en båd slæber til hver side for at få agnet til at gå i den rigtig dybde) under konkurrencerne på søen - med den begrundelse at når der er mange både på søen er der ikke plads nok til denne type fiskeri. Efter en del debat både for og imod forslaget blev dette vedtaget og gælder nu fremover.

Igen blev det påtalt at mange bådejere desværre ikke rengøre der deres båd inden søsætning noget der absolut ikke se pænt ud når båden ligger på sin plads i havnen.Derfor skal der igen lyde en stor opfordring til at rengøre båden inden den kommer i vandet - havnen er foreningens ansigt udadtil.

Generalforsamlingen blev afsluttet med trefoldigt hurra for foreningen og den hyggelig aften blev afsluttet med fælles kaffebord.

 


Havneklargøringen - 35 medlemmer mødte op og der blev virkelig gået til den.

Med god hjælp af en gravemaskine og en selvkørende tipvogn og ikke mindst et flittigt gravehold  kom der hurtig gang i arbejdet.

Området omkring klubhuset og ikke mindst årehuset fik en kraftig oprydning så nu står området og ikke mindst havnen klar til den nye sæson som starter op den 1. maj.


Nu har BLB serviceteam Mortensen & Søn igen været i gang med at forbedre klubhuset.

Denne gang var det gavlen som fik en ny facade beklædning - sådan.

Bemærk:

Kassereren beklager at der er forkerte årstal på indbetalingskortene.



Forårs rengøring - Perlen åbner sidst på måneden så den store rengøring er i gang.

Å-fiskeri
Så er der nye fiskekort til H. O. S.'s fiskevand hvis der er nogen der trodser kulden.
Kortene ligger som sædvanligt i skuret og HUSK at lægge dem tilbage efter endt fiskeri.

Konkurrencen "Årets Største" er slut for sæsonen 2017/18.

Vinderne blev:

Aborre: Jan Olsen

Gedde: Michael Breed

Sandart: Anders Ramsing

Ørred: Jacob Wolff

Ål: Henning Falck.


Tillykke- og godt gået...

Præmie m.m. vil blive overrakt under forårets storfangeraften

Sidste klubaften i denne vinter - ingen gik sultne hjem. Igen blev det budt på på pølser og ikke mindst Jans super lagkager.

Ørred fangsterne forsætter - igen var Jacob på pletten og denne gang landede han en havørred på 3,3 kg - 72 cm. Om der bliver indvejet en større inden fredningen på torsdag er nok tvivlsom.


Så slog Jan til -  to havørreder med en times mellemrum - flot.

Spændende om der meldes om nye fangster inden torsdag hvor fredningen træder i kraft.

Havørred fra søens øvre ende "Åen" på 1.300 g fanget af Jacob Wolff.


Auktionsaften - igen fik mange købt grej til meget billige priser.

Så har Mortensen senior og Lund været ved "Åen" igen. Resten af bredden op til Lovbyvejbroen er blevet ryddet, så det er nemt at fiske på stykket.

Nu er det længe ønsket projekt med at etablere et nyt bolværk i havnen startet op.

Projektet forventes at tage en del år og der startes med at forbedre i den nederste ende af havnen.


Så har team Mortensen & Lund været på banen igen. Bredden langs "Åen" er gjort klar til premieren på tirsdag den 16. januar 2018. Der må igen fiskes efter havørreder.

   

Den fælles bådophaling gik fint og en del både kom op - husk at alle både skal være på land inden 1. marts 2018.

Efterårskonkurrencen - lidt over 20 mand trodsede den dårlige vejrudsigt og den kraftige blæst.

Der blev kun fanget ganske få gedder (og intet andet) 3 gedder blev indvejet - 2 mindre og en super flot krabat på hele 10,1 kg - fanget af Michael Breed fra land - sådan.

Peter Nissen og Anders Ramsing besatte de efterfølgende pladser.

Nu er arbejdsholdet igen i fuld sving med at dræne havnen - denne gang er det området nedenfor trappen som står for skud.