Sidste Nyt - 12 måneder tilbage
Velkommen til vores hjemmeside
Så har team Mortensen & Lund været på banen igen. Bredden langs "Åen" er gjort klar til premieren på tirsdag den 16. januar 2018. Der må igen fiskes efter havørreder.

   

Den fælles bådophaling gik fint og en del både kom op - husk at alle både skal være på land inden 1. marts 2018.


Efterårskonkurrencen - lidt over 20 mand trodsede den dårlige vejrudsigt og den kraftige blæst.

Der blev kun fanget ganske få gedder (og intet andet) 3 gedder blev indvejet - 2 mindre og en super flot krabat på hele 10,1 kg - fanget af Michael Breed fra land - sådan.

Peter Nissen og Anders Ramsing besatte de efterfølgende pladser.


Nu er arbejdsholdet igen i fuld sving med at dræne havnen - denne gang er det området nedenfor trappen som står for skud.

Bestyrelsesændring

Martin Ekander har forladt bestyrelsen grundet tidsmangel.

Ny mand i havneudvalget er Henrik B.  Rasmussen hvortil ansøgning om bådplads m.m. skal stiles - telefon 22 272781 - mail: havnen@blbhorsens.dk

Suppleant Martin Mortensen er aktiv i bestyrelsen som dermed er fuldtallig.
Horsens Mesterskabet i P&T 2018

Det 25. mesterskab blev afviklet i Fyel Mose og det var et virkeligt fint arrangement.

Vinder af mesterskabet blev Carsten Lund Nielsen fra B.L.B. som udover at han nu er Horsensmester, også er den første mester i det åbne Horsens Mesterskab.

De lidt over 40 deltagere fangede en del fisk - der var hård kamp om førstepladsen, men den samlede vægt af fangsten gav Carsten sejren- tillykke.
Så gik turen igen til Foersum Teglværkssøer.

Vi havde en fantastisk dejlig og hyggelig tur med lækkert vejr, dog med få fisk, de var der men de var ikke til at få på krogen.

Fisk blev det dog til og præmierne blev fordelt sådan :

1. pladsen gik til Lasse Nicolajsen med en flot fisk på 2,4 kilo

2. pladsen gik til Claus Ballegaard med 2,2 kilo

3. pladsen gik til Carsten Lund Nielsen med 2,0 kilo

Stort tillykke til jer alle 3

Der skal også lyde et stort tak til serveringspersonalet Lasse og Claus


Præmier - pokal og diplom blev overrakt til vinderene af den løbende konkurrence Årets Største fanget fisk fra Bygholm Sø 2016/17.

Henning Falck for den største ål og brasen - Anders Ramsing for den største sandart - Hans H Sørensen for den største ørred og Jacob Wolff for den største gedde - Kim Winter fik overrakt fiduspokalen.

Derudover var der præmie m.m. til Henning Ballegård for den største fanget aborre - godt gået.....


Åle- og Sandartkonkurrencen - 21 deltog men ingen sandarter lod sig overliste men heldigvis gik en del ål gik til bide.

Førstepladsen gik til Hans Sørensen med en ål på 460 g - andenpladsen besatte Søren Sommer og tredje pladsen gik til Martin Mortensen.Ny åle udsætning - cirka 15000 stk blev det til i denne omgang.

Farvel og tak til den gamle flåde.

Med ca 25 år på bagen og efter renovering for 5 år siden kan den ikke mere.

Flåden var blevet for ringe og farlig til at afbrænde Skt. Hans bål på - så godt at en ny er klar til at tage over til de forskellige opgaver på søen.


Skt. Hans aften ved Bygholm sø blev igen en vellykket aften.

Mange mennesker overværede båltalen ved Borgmester Peter Sørensen samtidig med at det flotte bål lyste op på søen.


Maraton Åle- og Sandartkonkurrencen.

Omkring 25 medlemmer var på søen og de oplevede en herlig aften/nat med godt vejr og et godt fiskeri.

Vinder af ålekonkurrencen blev Simon Engstrøm (340 g) foran Henrik Falck (320 g) og Henning Falck (320 g).

Vinder af sandartkonkurrencen blev Anders Ramsing (4.780 g) foran Gitte Falck (3.100 g) og Hans Sørensen (2.780 g).

Derudover blev der fanget et par mindre sandarter og del mindre ål samt en gedde på lidt over 6.000 g. 


Sandartpremiere.

Under det meget tidlige morgenfiskeri tog Henrik Falck og hans besætning tre sandarter med den største på 3,2 kg. Et par gode bid og en mindre gedde blev det også til - så vi kan vist rolig slå fast at sandart fiskeriet er sat godt i gang.

Henrik vinder hermed (igen) sandartpremieren - flot.Henning Falck fangede denne flotte ål fredag aften
920g og 75 cm.
Stort tillykke med den


Nu er åle fiskeriet for alvor startet op - 7 stk. med den største på 680 g blev det til - godt gået Jan.

Der er også blevet meldt om fine fangster af aborre så det er nu det sker.....


Fisketur:

Vi havde en fantastisk lækker tur til Foersum Teglværkssøer den 20. maj.

Vejret var fantastisk, kun regn i 10 min., humøret var højt og fiskene leverede en super kamp.

Naturen omkring søen var et kapitel for sig selv, sjældent set smukkere.

Der blev landet 11 fisk alle over 1.5 kg.


1. Pladsen gik til Søren Andersen med 2.36 kg.
 
2. Pladsen gik til Jan Tjerrild med 2.02 kg.

3. Pladsen gik til Egon Kæmsgård med 1.96 kg.


Standerhejsning med efterfølgende forårskonkurrence.

Over 50 medlemmer mødte op og efter en god gang morgenmad og formandens tale blev flaget sunget til top - en ny sæson er i gang.

Fiskekonkurrencen havde 40 deltagere og der blev fanget en pæn del gedder samt sandart og endda en flot karpe i det solrige vejr.

Vinder af konkurrencen blev Jacob Wolff med en gedde på 6.250 g.

Andenpladsen gik til Henrik Falck 4.250 g. og Nick Breed besatte tredjepladsen med en på 3.700 g. skarpt forfulgt af Søren Andersen med 3.680 g.

En sandart og en flot karpe på over 5 kg. lod sig også overliste.2. maj - igen en stor forårs gedde.

Kim Aagaard med en fin fisk på 7.100 g - derudover blev der fanget en del mindre gedder - så spændende bliver det at se hvad de næste dage byder på.


1.maj - fiskeriet er i gang igen.

Allerede  fra morgenstunden var de første både på søen og senere fulgte  5-6 både med friske medlemmer som trodsede den kraftige blæst.

Omkring 6 gedder med den største på 7,6 kg og en flot aborre på 1000 g blev resultatet af premiere fiskeriet - det tegner godt for søndagens forårs konkurrence.  


Generalforsamlingen 2017 blev afviklet i god ro og orden med mange medlemmer som deltagere.

Forhandlingsbogen og formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Godkendt blev også regnskabet som kassereren fremlagde.   

På valg var kasserer Carsten Lund Nielsen samt Martin Ekander begge blev genvalgt.

Torben Nørtoft ønskede ikke genvalg og i stedet blev Jan Tjerrild fuldbyrdet medlem af bestyrelsen.

Ny i bestyrelsen blev Henrik Bøhme Rasmussen.

Martin Mortensen blev valgt ind som suppleant og deltage nu i det daglege bestyrelses arbejde.

Der var genvalg til foreningens regnskabskontrollant og suppleant HP Gundersen og Jørn Rasmussen.   


Der var indkommet forslag angående en udendørs vandhane og ikke mindst en ændret fredningstid af søen - begge forslag blev nedstemt.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et stort Hurra for vores forening
Havneklargøring - omkring 35 arbejdes ivrige medlemmer op.

Hullerne lang bolværket blev fyldt op og ikke mindst den nederste del af havnen blev ordnet. Fortøjningspælene og nye stolper langs bolværket blev hamret på plads og en større oprydning på hele området samt nyt grus omkring klubhuset blev det også til.

Den nye sæson er ved at starte op og de første både er kommet i vandet. 


Denne vinters sidste klubaften blev igen markeret med Hot Dog og flotte forårs lagkager.

Vi ser nu frem mod forårets aktiviteter og til onsdag før påske hvor vi kan byde Jette og hendes personale velkommen til en ny sæson på Kystens Perle. Vinderne af den løbende konkurrence - Årets Største 2016/17 blev:

Aborre:   Henning Ballegård                                                

Gedde:    Jacob Wolff                   

Sandart:  Anders Ramsing                  

Ørred:     Hans Sørensen            

Ål:           Henning Falck            

Brasen:    Henning Falck.


Præmier - diplom og pokal vil blive overrakt til årets storfangeraften - Tillykke

Den 1. marts må der igen fiskes i H. O. S.'s fiskevand. Der er nye fiskekort til 2017-sæsonen og de ligger i årehuset - husk at lægge dem tilbage efter endt fiskeri.

Ny flåde til arbejdet i havnen.

Og hvordan får man en så tung flåde transporteret til søen - se afsnittet friske foto.


Den 26-2-2017 holdt vi en super hyggelig fastelavnsfest.
Der var mødt 14 super flot udklædte børn op og en masse voksne, vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag med masser af slik og kage.

Auktionsaften med mange besøgende.
Stor købelyst og Søren i rollen som en veloplagt auktionarius betød at bydelysten var i top.

Første indvejet fisk 2017:

Havørred 2,520 g - fanget i søen af Hans Sørensen.


16. januar - der må igen fiskes efter havørreder.

Preben Mortensen og Ejner har i selvskab med deres buskryddere været i søens øvre ende  - også kalder for åen.

Nu er stykket igen fiskevenlig og der er god mulighed for at lande fisk forsvarligt.


En ny stor arbejdsflåde til brug ved havneklargøring og Skt. Hans bål er ved at blive fremstillet.

Den gamle flåde som har været i brug gennem mange år er nu i en så dårlig stand at det er uforsvarlig at arbejde og opholde sig på den. 

Flåden forventes færdig sidst på denne måned.


Sidste klubaften inden jul - igen et super godt kaffebord med lagkager i topklassen.

Foreningens julefrokost blev afholdt i god ro og orden, med 30 deltagere.
Det var en superhyggelig aften med masser af lækker mad.

Fælles bådophaling.

Der kom en del både på land takket været en god indsats fra de mange fremmødte.

Husk at alle både skal være fjernet fra havnen inden den 1. marts og oplægger du din båd på pladsen foran klubhuset skal den ligge på min. 30 cm høje bukke og på lige række indenfor de opmærket striber for at få så god plads som muligt til alle bådene.