Sidste Nyt !

Fiske Nyt Fra Søen

John Birgertoft var taget på ålefiskeri han fange en regnbueørred på 2.000 g og en ål bliv det også til så det fiskeri er også i gang nu 

Velkommen til vores hjemmeside

Igen en stor fisk fra søen

John Birgertoft  var taget på fiskeri, det blev til en aborre på 1.200 g. - tillykke med den.  

Forårskonkurrencen søndag 3.5.2020
Søndag den 3. maj var det blevet tid til årets første konkurrence efter gedder og aborrer.  
Kl. 08.00 var der standerhejsning og derefter startede konkurrencen og den sluttede igen kl. 17.00
28 tilmeldte - det lovpligtig fisketegn blev også tjekket af vores fiskeriopsynsmand - alt var i orden. 
Formanden startede med at mindes sidste sæsons døde: Kurt Møller Sørensen, Lars Nicolaisen, Karl Pedersen, Ib Larsen og Erik Jeppe Rasmussen. 
Derefter blev der holdt en lille tale, så standerhejsning og derefter startede konkurrencen.
Vinderne blev:
1. præmie - Henrik Falck med gedde på 6.800 g.
2. præmie - Andreas Schmäl med gedde på 3.300 g.
3. præmie - Jesper Andersen med gedde på 3.000 g.
Stort tillykke til dem. 
 

Ny stor gedde.  
1. Maj - en ny fiskesæson er startet på søen og den er blevet sat godt og grundigt i gang. 
Martin Mortensen har fanget en stor gedde på 9 kg. og 103 cm. - den største han har fanget i søen. Han har været ude at fiske siden kl. 24 og den blev fanget her kl. 9. Et stor til lykke med den - Sådan!  

Bestyrelsesnyt

Der er kommet en ny havneformand til at stå for havnen og dens opgaver. Vi i bestyrelsen vil byde Christian Sønderskov Bruun velkommen i bestyrelsen - ta' godt imod ham. 

Havneklargøring den 25.04.2020
 
På grund af Corona-krisen var vi kun 9 mand til at udføre arbejdet. Huller blev fyldt op og nogle pæle blev skiftet og efter dette kunne de rengjorte og nymalede både komme i vandet.

Terrasse Nyt
en stolt formand sammen med Bestyrelse kunne her i dag søndag den 19 april kl 14:43 bliv det sidste over bræt skruet på Terrassen så den er helt færtig nu. det har været 2½ mdr's arbejde der er lagt mange timers arbejde i det.,og et er der skal lyde en meget stor tak til til alle de frivilligt der har lagt et stor arbejde på den .. uden jer har dette ikke kunne lade sig gøre så Ros til jer 


Situationen for BLB under corona-krisen: 

Sandartpremiere den 01.06.2020 finder sted som vi plejer, da der ikke er tale om en konkurrence. 


Åle- og sandartmaraton den 13.-14.06.2020 finder sted på præcis de samme vilkår, som forårskonkurrencen.

Sct. Hans den 23.06.2020 aflyses helt, hvilket også meddeles i den lokale presse.

Åle-, sandart- og ørredmaraton den 08.-09.08.2020 finder sted på præcis de samme vilkår, som forårskonkurrencen

Put & Take-turen den 29.08.2020 aflyses.


Bestyrelses nyt

Jan Olsen, som har stået for havnen, er udtrådt af bestyrelsen pga. manglende tid. 

Terrasse Nyt 

så blev understellet færdig så der kunne lægges terrassebrædder på og nu er den første platform ud af 2 færdig med gulv og derefter skal der sider på .. en STOR tak til alle - sådan

Terrassen

så er starten på at lave understellet begyndt - se mere på siden "Friske foto"

Så kom dagen hvor der skulle bores huller - 
i alt 27 stk. så der kunne støbes beton så den ny terrasse kan blive skruet fast i næste weekend.
Der skal lyde en stor tak til alle som hjalp til. 

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening
 
Så er de nye fiskekort til 2020-sæsonen klar. De ligger i åreskuret - HUSK at lægge tilbage efter endt fisketur.

En vellykket fastelavnsfest

på Kystens Perle med glade børn samt voksne. Der var kaffe, sodavand, fastelavsboller og pølser. Der var nogle børn med godt slag på tønden og kåring af kattekonge og en dronning.

Høj vandstand 
Der er høj vandstand i havnen - husk at kigge til din båd en af dagene, da der kan være meget vand i den samt tjek fortøjningen......og HUSK!  Ophaling af båden skal være tilendebragt senest lørdag den 29. februar . 

Terrassen
efter mange år står den nu for tur til at blive fornyet, så de gamle bænke- og bordpæle må op, så der kan blive lavet en ny flot terrasse. 

Første havørred på land

Jacob Wolff ville lige checke om der kunne fiskes i "åen" efter den megen regn. 
På en stang der var rigget til gedder og med 2 orm fundet på stedet fik han denne blanke havørred med løse skæl. Havørreden var 50 cm. lang og vejede 1.800 g.

Sand opsamlet fra sandfanget i åen.

Fint at dette sand ikke fortsætter ned i søen men i stedet bliver kørt væk.