Årets største SANDART

Vandrepokal    
       
1976 - 77  Frederik Pedersen  3.400 g    
1977 - 78  Peter E. Mortensen  3.300 g    
1978 - 79  ingen indvejet over 3000 g.         
1979 - 80  Poul E. Andreasen  4.060 g    
1980 - 81  Finn Schwartz  5.900 g    
1981 - 82  Bjarne Nygård  4.600 g    
1982 - 83  Kim Jensen  6.600 g    
1983 - 84  Ivar Jensen  3.500 g    
1984 - 85  Hans P. Gundersen  5.750 g    
1985 - 86  Hans P. Gundersen    6.300 g  2´gang 
1986 - 87  Roland Sørensen  7.150 g    
1987 - 88  Viggo B. Pedersen  5.750 g    
1988 - 89  Michael Pedersen  9.550 g    
1989 - 90  Flemming Hansen  7.750 g    
1990 - 91  Flemming Hansen  7.300 g    
1991 - 92  Erik Aabo Christensen  6.950 g    
1992 - 93  Arthur Falck  5.100 g    
1993 - 94  Flemming Hansen                      6.200 g  3´gang 
1994 - 95  Carl Erik Jensen  5.950 g    
1995 - 96  Karl Pedersen  4.800 g    
1996 - 97  Claus Bo Jensen  6.150 g    
1997 - 98  Ivan Nielsen  4.300 g    
1998 - 99  Henrik Falck  4.700 g    
1999 - 00  Leon Schmidt  3.300 g    
2000 - 01  Bjørn S. Jørgensen  6.160 g    
2001 - 02  Brian Skibby  6.340 g    
2002 - 03  Ejner Larsen  5.400 g    
2003 - 04  Ejner Larsen                             3.100 g   
2004 - 05  Torben Ravn  5.550 g    
2005 - 06  Michael Breed  4.780 g    
2006 - 07  Ingen indvejet over  3000 g.         
2007 - 08  Henrik Falck  4.600 g   2´gang   
2008 - 09  Mikkel Matzen  6.300 g   
2009 - 10  Martin Ekander   6.130 g    
2010 - 11  Lars Pedersen 6.400 g  
2011 - 12 Lars Pedersen 7.740 g  
2012 - 13 Ejner Larsen  7.380 g 3´gang 
2013 - 14 Henrik Pedersen 7.400 g  
2014 - 15 Lars Pedersen 6.600 g 3´gang 
2015 - 16 Anders Ramsing 7.800 g  
2016 - 17 Anders Ramsing 3.760 g  
2017 - 18 Anders Ramsing 4,780 g  
2018 - 19 Anders Ramsing 5.000 g 4´gang

      2019 - 20            Jesper Andersen                                                   4.200 g.

      2020 - 21            Andreas Schmäl                                                    4.100 g.

      2021 - 22            Jacob Wolff                                                          4.020 g.