Arrangementer 1. halvår 2021

Havneklargøring  Lørsag den 24.4.2021 
  
Vi starter ved 9.00-tiden - efter klargøringen er der en velfortjent frokost på Kystens Perle, som forening er vært ved og derefter er det tilladt at søsætte sin båd.

Generalforsamling
aflyst pga. forsamlingsloftet 

Torsdag den 29. april afholdes den årlige generalforsamling i klubhuset kl. 19.30.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest torsdag den 15. april 2021. 
Dagsorden i henhold til foreningens love. Aftenen afsluttes traditionen tro med kaffebord.

Standerhejsning / forårskonkurrence

Søndag den 2. maj er det nu blevet tid til årets første konkurrence efter gedder og aborrer. Traditionen tro er foreningen fra kl 07.30 vært ved morgenmad på Kystens Perle. 
Kl. 08.00 er der standerhejsning og derefter starter konkurrencen og den slutter igen kl. 17.00. 
Gældende regler som hidtil - se opslagstavlen i klubhuset. Genudsætning er tilladt efter kontrolleret indvejning - tilmeldingsgebyret er på 50 kr. alt inkl. 

Put & Taketur

Lørdag den 15. maj tager vi på Put & Taketur til Pinds Mølle Put & Take ved Hørning. Vi fisker i 6 timer fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Vi mødes ved Kystens Perle kl. 07.45 og kører kl. 08.00 og på grund af coronapandemien skal man selv køre derop i bil – aftal eventuel samkørsel. Vi tænder op i grillen og serverer pølser med brød til middag. Turen koster 100 kr. og tilmelding senest 8. maj 2021 til Morten Skov Jensen tlf. 25 22 35 35

Sandartpremiere

Tirsdag 1. juni - så må der fiskes efter sandart igen.

Maraton Åle- og Sandartkonkurrence

Lørdag / søndag den 12. og 13 juni. Fiskeriet starter kl. 16.00 og slutter først søndag kl. 08.00. 
Tilmeldingsgebyret er 50,00 kr. og du kan tilmelde dig fra kl. 15.30 i restaurationen. 
Indvejning finder sted ved klubhuset indtil kl. 22.00 lørdag og igen fra søndag kl. 07.30 til 08.00.
Gældende regler som hidtil - se opslagstavlen i klubhuset. 
Kystens Perle serverer morgenmad søndag fra kl. 08.00 hvor også vinderne vil blive hyldet. 

Sankt Hans Aften på søen

Onsdag den 23. juni er der traditionen tro stort bål på søen, hvor borgmester Peter Sørensen er aftenens båltaler.