Arrangementer 1. halvår 2022

Aktivitetsoversigt 1. halvår

Lørdag 23/4 Havneklargøring.
Vi mødes ved havnen kl. 9.00 hvor havneudvalget koordinerer opgaverne. Foreningen er vært ved frokost på Kystens Perle kl. 12.00. 
Tilmelding ikke nødvendigt.

Torsdag 28/4 Generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes på kystens Perle kl. 19.30. Adgang fra kl 19.00.
Tilmelding ikke nødvendigt. Se invitation øverst og på Facebook.

Søndag 1/5 Forårs konkurrence.
Der er morgenmad fra kl. 7.30.
Standerhejsning kl.8.00 og herefter starter konkurrencen.
Indbydelse kommer snarest.

Lørdag 21/5 Put and Take tur til Tusågaard.
Indbydelse kommer senere.

Lørdag 4/6 og Søndag 5/6 Marathon Sandart og åle konkurrence.
Konkurrencen starter Lørdag kl. 16.00 og der fiskes hele natten.
Indbydelse kommer senere.

Torsdag 23/6 Sankt Hans Aften
BLB sørger for bål på søen.

Sandart Premiere

Sandart Premiere.

Traditionen tro premieres den største indvejede Sandart over mål på premiere dagen 1. Juni.
Indvejning kan ske mellem 07.00 og 24.00 ved henvendelse til Jan, Lars eller Michael fra bestyrelsen. Telefonnumre kan findes på hjemmesiden. 
Knæk og Bræk

Marathon Sandart og Åle konkurrence

Marathon Sandart og Åle Konkurrence.

Årets første Sandart og Åle Konkurrence afholdes 4-5 Juni.

Der dysten naturligvis i arterne Sandart og Ål men der vil også være præmie til største ørred over mål.
Der henvises til konkurrencereglerne på hjemmesiden under fiskeregler.

Tilmelding/indskrivning foregår fra 15.30 på dagen.
Pris 50Kr inkl. morgenmad søndag.

Indvejning 4. Juni mellem kl. 16.00-22.00.

Indvejning 5. Juni mellem kl. 07.00-08.00.

Præmieoverrækkelse og morgenmad i klubhuset kl. 8.00.

Vel mødt

Bestyrelsen