Fiskekort til Bygholm Sø.

Diverse oplysninger


Priserne på fiskekort til Bygholm Sø:

Døgnkort                                                                                20,00 kr.

Ugekort                                                                                   50,00 kr.

Sæsonkort                                                                            100,00 kr.

Sæsonkort til børn (u/14 år) og pensionister (o/67 år)       30,00 kr.


Og de sælges følgende steder i 8700 Horsens:


B. L. B.'s klubhus "Kystens Perle" -  Lovbyvej 31
 
(April - September)

Bygholm Sø Camping - Lovbyvej 35 (April - September)

Effekt-Lageret - Holmboes Alle 14

Sportshuset - Åboulevarden 67

Carsten Lund Nielsen - Telefon: 40 51 48 99

FISKERIOPSYN:
  

Fiskeriopsyn i Bygholm Sø:                         

   Carsten Lund Nielsen 40514899


   Jacob Wolff  40541310


   Preben Mortensen 28268788


   

Bygholm Sø er fredet i marts og april måned.

Bemærk:

Ud over gældende fredningstider og mindstemål er følgende
specielle regler gældende for fiskeriet i Bygholm Sø:

Alt fiskeri er forbudt i marts og april måned.

Mindstemålet for ål er 45 cm (gælder både blankål og gule ål).

Ålestangning, fiskeri med vod, ruse eller ved udlægning af kroge, fritsvømmende 
stænger og lignende er forbudt.

Een person må højst fiske med 4 stænger eller 4 liner (med højst 1 krog på hver line).

Afbrænding af bål, beskadigelse af træer og buske samt henkastning af affald 

er strengt forbudt og vil blive anmeldt til politiet.


Husk at medbringe gyldigt fisketegn.

Knæk & Bræk.

B.L.B. 

            

Fredningstider og mindstemål for fisk:

Fredningstider i ferskvand

Art

Start

Slut

Note

Bækørred

16/11

1/3

 

Ferskvandskrebs

1/10
1/10

31/7
31/3

Hunkrebs
Hankrebs

Gedde

15/3

30/4

 

Havørred

16/11

1/3

 

Helt og Heltling

1/11

31/1

 

Laks

16/11

15/1

 

Sandart

1/5

31/5

 

Skrubbe

15/2

14/5

Hunskrubber med rogn

Snæbel

1/1

31/12

Totalfredet

Stalling

15/3

15/5

 

Sø-ørred

16/11

1/3

 

                     

Fredningstider i saltvand

Art

Start

Slut

Note

Havørred

16/11

1/3

Havørred i gydedragt (farvede fisk)

Helt

1/11

31/1

I Ringkøbing og Stadil fjorde er helt dog fredet i perioden 1. november - 28.(29.) februar

Laks

16/11

15/1

Laks i gydedragt (farvede fisk)

Rødspætte (Hun)

15/1

30/4

Skagerak, Kattegat, Vestlige Østersø, Øresund, Isefjorden, Roskilde Fjord, Limfjorden.

Skrubbe (Hun)

1/2

30/4

Vestlige Østersø og Lillebæltsområdet (område 22).

Snæbel

1/1

31/12

Totalfredet

Ålekvabbe

15/9

31/1

Drægtige hunner

 

Bemærk: I salte vande gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt.
I fredningsperioden må kun helt blanke fisk med løse skæl hjembringes.
Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

 

Mindstemål for fisk i fersk- og saltvand

For følgende fiskearter er der fastsat følgende mindstemål.
Totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids

Mindstemål for fisk i fersk- og saltvand

Art

Mindstemål

Note

Aborre

20 cm

I saltvand

Aborre

Ingen

I ferskvand

Bars

36 cm

 

Bækørred

30 cm

I ferskvand

Ferskvandskrebs

9 cm

 

Gedde

60 cm

I ferskvand

Gedde

60 cm

I saltvand

Gulål

35,5 cm

I saltvand. I Limfjorden 38 cm, i Ringkjøbing, Nissum og Stadil fjorde 29,5 cm

Gulål

45 cm

I ferskvand

Havørred

40 cm

 

Havål

58 cm

 

Helt

36 cm

I Ringkøbing Fjord: 34 cm

Hestemakrel

15 cm

 

Hvilling

23 cm

 

Ising

25 cm

Nordsøen, Østersøen og Bælterne

Ising

23 cm

Skagerak og Kattegat

Kuller

35 cm

Østersøen og Bælterne

Kuller

32 cm

Nordsøen, Skagerak og Kattegat

Kulmule

40 cm

 

Laks

40 cm

 

Lubbe

30 cm

 

Malle

15 cm

 

Multe

20 cm

 

Pighvar

30 cm

 

Rødspætte

27 cm

 

Rødtunge

26 cm

 

Sandart

50 cm

I ferskvand og Randers Fjord

Sej

40 cm

(Mørksej)

Skrubbe

25,5 cm

 

Skærising

28 cm

 

Slethvarre

30 cm

 

Stalling

33 cm

 

Stamsild

30 cm

 

Sø-ørred

40 cm

 

Søtunge

24,5 cm

 

Torsk

40 cm

Nordsøen og Skagerrak

Torsk

38 cm

Østersø og bælterne, underområde 22-32

Torsk

35 cm

Limfjorden og Kattegat

Tunge

24, 5 cm

 

Ålekvabbe

23,0 cm

 

 For hornfisk og regnbueørred er der ikke fastsat mindstemål.