Medlemsskab

Medlemsskab af B.L.B.

Uddrag af § 3 i foreningens love:

Nye medlemmer betaler ved optagelsen gældende kontingent samt indskud,
desuden skal 2 af foreningens medlemmer sige god for et nyt medlem.
Medlemmers ægtefælle / samlever optages indskudsfrit.
For at kunne optages som medlem skal bopælen ligge inden for en afstand af 15 km fra Horsens centrum regnet i luftlinie.
Personer bosat i en afstand udover 15 km fra Horsens centrum kan søge om optagelse og skal ud over underskrift af 2 nuværende medlemmer,  "godkendes af bestyrelsen."

Et medlemskab koster:

Kontingent 325,00 kr. (inkl. fiskekort) pr. år + et engangsindskud på 100,00 kr. - ved indmeldelse efter 1/10 betales halvt kontingent.
Pensionister (over 67 år) der har været betalende medlem i mindst 5 år, har gratis medlemskab og gratis fiskekort.

Indbetalingskort udsendes hvert år ultimo marts måned og skal være betalt senest 15. april hvis man fortsat ønsker medlemsskab af foreningen.

Indmeldingen foregår hos:

Kasserer
Carsten Lund Nielsen - Firkløvervej 52 - 8700 Horsens

Mail: kasserer@blbhorsens.dk                  


Ansøgning om medlemskab af Bygholm Lystfisker-og Baadejerforening.   

Navn:  

                                                 

 

Adresse:

__________________________________

 

Postnr. & By:  

__________________________________

 

Fødselsdag:  

__________________________________

 

Telefon:  

__________________________________

 

E-mail :  

__________________________________

 

 

Underskrifter af 2 nuværende medlemmer:

 

Medlemsnr.________

Navn _____________________________

 

Medlemsnr.________

Navn _____________________________

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsskema kan udskrives ved at markere ansøgningsteksten med musens venstre knap - derefter tryk på højre museknap - afslut med udskriv.

Ved indmeldelse modtager ansøgeren velkomstbrev med angivelse af, at kontingent + indskud skal overføres til foreningens bankkonto, kopi af foreningens love, kopi af regler for fiskeri under konkurrencer og program-kalender.

              

Bådplads i Bygholm Sø              

Foreningen råder over de 80 bådpladser i "Havnen" nedenfor klubhuset " Kystens Perle".

Pris:
Pladsleje 250,00 kr. pr. år + engangsindskud på 100,00 kr.. 

Ansøgning om bådplads skal ske skriftligt til:
Mogens Hansen - havnen@blbhorsens.dk

Alle ansøgninger skal fornyes skriftligt hvert år (ved årets begyndelse), indtil man får tildelt en bådplads.