B.L.B.

Bestyrelsen for Bygholm Lystfisker - og Baadejerforening:

 

Formand:

Henrik Falck · Torstedalle 113 · 8700 Horsens

Telefon: 40 30 02 36 · Mail: formand@blbhorsens.dk

 

Kasserer:

Carsten Lund Nielsen · Firkløvervej 52  · 8700 Horsens

Telefon: 40 51 48 99  · Mail: kasserer@blbhorsens.dk

 

Sekretær:

Michael Hansen · Lille Tåningvej 33, Ejer · 8660 Skanderborg

Telefon: 22 10 08 65 · Mail: mikmakogmuk@live.dk

Havnen:

Mogens Hansen · Fiskeparken 26, Snaptun  · 7130 Juelsminde

Telefon:  29 92 08 62  · Mail: havnen@blbhorsens.dk

Klubhuset:

Jan Olsen · Vejlevej 100  · 7140 Stouby

Telefon: 25 39 31 98 · Mail: huset@blbhorsens.dk

Arrangementer:

Lars Madsen · Vestergade 79  · 8700 Horsens

Telefon: 20 31 09 40 · Mail:  lsmadsen@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem:

Sven Voigt · Violvej 97  · 8700 Horsens

Telefon:   · Mail:  svemotsven@gmail.com


 

Suppleanter:

Linda Mortensen


 

   

Fiskeriopsyn i Bygholm Sø:

       

Carsten Lund Nielsen: Telefon 40 51 48 99


Preben Mortensen Telefon 28 26 87 88


B. L. B. der nu har 88 år på "bagen" forsøger løbende og efter bedste evne at tilpasse sig nutiden til gavn for foreningen og dermed medlemmerne.    

Foreningen har til huse ved Bygholm Sø - en skøn beliggende sø - tæt ved Horsens centrum og alligevel "helt ude i naturen".
Bygholm Sø er en kunstig sø som i 1918 blev etableret for at skaffe vand til vandkraftværket.

Søen gæstes årligt af mange lystfiskere - udenlandske som danske og alle kan indløse dagkort til søen som virkelig har en stor bestand af fisk at byde på. Fuglelivet, ved og på søen, trives i bedste velgående og ofte kan man være heldig at se den smukke Isfugl, som har rede flere steder rundt om ved søen.

B. L. B. har og har haft fiskeretten på Bygholm Sø siden 1941 og står dermed for den daglige kontrol og opsyn med fiskeriet - samt vedligeholdelse af området omkring klubhuset og i havnen.

Fiskeudsætning har løbende fundet sted gennem de sidste mange år og netop udsætningen i 1972 af sandarter har gjort Bygholm Sø berømt viden om.

Ved søen findes også B.L.B.'s klubhus "Kystens Perle". Huset er opført i 1942 ved frivillig arbejdskraft og i perioden april-september er huset forpagtet ud til restauration og er dermed en vigtig bidragsyder til foreningens økonomi.
I vinterhalvåret bruges klubhuset til de ugentlige klubaftener - diverse foredrag - bankospil - fastelavnsfest for børn m.m.

B. L. B. forvalter også de 80 bådpladser der er ved søen. Disse udlejes til foreningens medlemmer som via lejen bidrager sammen med overskuddet fra salget af fiskekort til vedligeholdelse af havnen og søen.

B. L. B. afvikler 4 årlige fiskekonkurrencer på søen.
Derudover arrangeres der også fisketure til Å - P&T og havet.
I samarbejde med Horsens øvrige fiskeforeninger afvikler B.L.B. årligt "Horsens Mesterskabet" i Put & Take-fiskeri og foreningen arrangerer desuden løbende specielle arrangementer indenfor natur og fiskeri. Foreningen bestræber sig løbende på at kunne tilbyde sine medlemmer fiskeri i å-vand.

B. L. B. har i øjeblikket ca. 350 medlemmer og er i næsten konstant medlemsfremgang - en decideret juniorafdeling findes ikke - konfirmationsalderen skal være nået før medlemskab kan opnås, dog er alle børn naturligvis meget velkommen som gæster i B.L.B. regi.

Foreningens formål er at værne om klubhuset og området - foretage diverse reparationer og udbedringer, samt at udøve en effektiv fiskepleje og ikke mindst at få foreningslivet til at blomstre - en opgave foreningen har nedsat en syv mand stor bestyrelse til at klare.

Vi glæder os til at se dig - på og ved Bygholm Sø

Venlig hilsen
Bygholm Lystfisker-og Baadejerforening.

Udvalgte begivenheder. 

1918 
Bygholm Sø etableres, ved opstemning af Bygholm Å, for at give vand til Elværket. 
Søens længde bliver på 2.700 m. Bredden på 100 til 320 m. og en max. dybde på 3,5 m. 
Bygholm Å-systemet (der udspringer ved Bredballe nord for Vejle) afvander et areal på 160 km ².

   

1934 
Bygholm Lystfisker-og Baadejerforening (B. L. B.) stiftes den 18.oktober.

1937 
Første fiskeudsætning - 25.000 stk. geddeyngel bliver udsat i Bygholm Sø 

1941 
B. L. B. og Horsens Kommune Indgår overenskomst. 
B. L. B. får overdraget området og må opføre klubhus og havn. 
23 B. L. B.-medlemmer kautionerer for et lån på 2.000 kr.i Horsens Bank til opførelse af klubhuset.

1942 
B. L. B.'s klubhus opføres ved frivillig arbejdskraft.

1943 
B. L. B. ansætter en bestyrer til klubhusets restaurationsdrift. 
Den tyske værnemagt "lejer" klubhuset til øvelsesbrug og bygger andre huse på området blandt andet Roklubbens hus.

1946 
B. L. B. modtager 534,00 kr. i krigsskade erstatning for beslaglæggelsen af Klubhuset.

1946 
Bådehavnen ved klubhuset etableres (nu 80 pladser) og de tidligere bådebroer på sydsiden af Bygholm Sø fjernes. 
På området, hvor der nu er campingplads (etableret sidst i 50'erne) opførte den tyske værnemagt flere opbevaringshuse - blandt andet det hus, vi i dag bruger til årer m.m. er "en arv" fra værnemagten.

1971 
B. L. B. får aftale med Horsens Kommune om pasning af Bygholm Sø med hensyn til salg af fiskekort, opsyn, yngeludsætning samt vedligeholdelse af bådehavnen - et arbejde der dagligt bliver udført ved frivillig arbejdskraft.

1974
I samarbejde med H. O. S og saltvandsfiskerne udgives det første medlemsblad "Lýstfiskeren". 

1988 
B. L. B.'s klubhus udvides til den størrelse, som vi kender i dag.

1995 
Der etableres et sandfang i Bygholm Å, vest for Bygholm Sø. 
Sandfanget skal opfange det sand, der transporteres med strømmen ind i søen så en yderligere tilsanding og opfyldning af søen undgås.

1999 
B. L. B.'s Klubhus (der løbende moderniseres) får lavet nyt køkken.

2000 
Bygherren på den gamle teglværksgrund får tilladelse til en mindre opfyldning i søen - så der kan etableres en offentlig sti. 
For B. L. B. indebærer det, at den nederste del af havnen / bådpladserne skal flyttes lidt ud i søen og et nyt bolværk skal etableres som afslutning på opfyldningen. 
B. L. B. bliver Ifølge aftalen med kommunen og bygherren holdt økonomisk skadesløs.

2001 
Personaletoilet til "Kystens Perle" opføres (krav fra Fødevaredirektoratet). 
Det længe ønskede stryg (omløb) under omfartsvejen opføres. Omløbet skal erstatte den nuværende fisketrappe, som ikke virker efter hensigten. 

2004 
Foreningens første hjemmeside ser dagens lys. 

2009 
Der er givet grønt lys for brug af El-motor på både hjemmehørende ved Bygholm Sø. 

2011
Medlemsbladet "Lystfiskeren" erstattes af et Nyhedsbrev.

2013
Køkkenet og baglokalet i klubhuset bliver renoveret og udvidet.

2015 
Handikaprampe til klubhuset bliver etableret. 

2018 
Klubhuset får lavet nyt tag.

2019
Havnen - bolværket står for tur til at bliver udskiftet.
Arbejdet
bliver lavet over 4 etaper - 1. etape er nu lavet. 

2020

Ny terrasse, hvor de gamle borde og bænke nede ved jorden kom væk. 2 nye terrasser som kom op i samme højde som terrassen inde ved huset. Dette bliver godt for personalet samt gæster der besøger Kystens Perle.

2022

Nyt loft samt belysning i klubhuset.

Bolværket bliver udsk fra sidste etape, helt om til rampen. Et kæmpe arbejde, som kræver en stor indsats af mange medlemmer.