B.L.B. Fiskeregler

REGLER  FOR  FISKERI  UNDER  KONKURRENCER 


Brug af paravane under konkurrencer på Bygholm Sø er ikke tilladt.
 

Forårskonkurrencen: 
Der må KUN fiskes med 2 Stænger pr. deltager. 
Mindste vægt  for ABORRE: 0,3 kg. - GEDDE: 1,5 kg. Mindstemål for  GEDDE 60 cm
Præmie for største ørred (efter vægt). 
 
Åle - og Sandartkonkurrencer: 
Der må fiskes med 4 Stænger pr. deltager. 
Mindstemål for SANDART: 50 cm. - ÅL: 45 cm. 
Præmie for største ørred (efter vægt). 
 
Efterårskonkurrencen: 
Der må KUN fiskes med 2 Stænger pr. deltager. 
Mindste vægt til ABORRE: 0,3 kg. - GEDDE: 1,5 kg. - SANDART: 1,5 kg. 
Aborre og Sandart konkurrerer mod hinanden efter 100%-reglen. 
Præmie for største ørred (efter vægt). 
 
Havture: 
Præmier til største fisk - efter vægt (gælder alle fiskearter.) 
Torsk minimum  2,0 kg. 
 
Å-tur / P & T ture: 
Kun laksefisk er præmieberettigede efter gældende mindstemål. 
Mindstemål for regnbueørred : 30 cm. 
Er der under 1 cm. i forskel, trækkes der lod om præmierne. 
Ved vægtlighed er det den korteste fisk der vinder.
 
Årets største fisk fra Bygholm Sø: 
 
Mindste vægt: 
ABORRE:           0,5 kg. 
GEDDE:             4,0 kg. 
SANDART:        3,0 kg. 
ØRRED:             1,5 kg. 
AL:                     750 g. 
 
Er der indvejet fisk, der har samme vægt, trækkes der lod om præmierne. 
 
Der kan kun vindes 1 præmie pr. mand pr. klasse. 
 
Største fisk fanget under en konkurrence tæller også med i den løbende års- konkurrence  
 
Alle fisk skal være korrekt kroget foran gællerne.
 
 
Husk indbetaling af gældende konkurrenceindskud inden fiskeriet startes.