0
Din kurv

Fiskekort/Fredning

Priserne på fiskekort til Bygholm Sø:

 • Døgnkort 20,00 kr.
 • Ugekort 50,00 kr.
 • Sæsonkort 100,00 kr.
 • Sæsonkort til børn (u/14 år) og pensionister (o/67 år) 30,00 kr.

Fiskekort sælges også følgende steder i 8700 Horsens:

 • B.L.B,’s klubhus “Kystens Perle” – Lovbyvej 31 (April – September)
 • Bygholm Sø Camping – Lovbyvej 35 (April – September)
 • Effekt-Lageret – Holmboes Alle 14
 • Sportshuset – Åboulevarden 67

Fiskeriopsyn ved Bygholm Sø

 • Carsten Lund Nielsen 4051 4899

Bygholm Sø er fredet i marts og april måned.

BEMÆRK:
Ud over gældende fredningstider og mindstemål er følgende specielle regler gældende for fiskeriet i Bygholm Sø:

 • Alt fiskeri er forbudt i marts og april måned.
 • Mindstemålet for ål er 45 cm (gælder både blankål og gule ål).
 • Ålestangning, fiskeri med vod, ruse eller ved udlægning af kroge, fritsvømmende stænger og lignende er forbudt.
 • Én person må højst fiske med 4 stænger eller 4 liner (med højst 1 krog på hver line).
 • Afbrænding af bål, beskadigelse af træer og buske samt henkastning af affald. Er strengt forbudt og vil blive anmeldt til politiet.
 • Husk at medbringe gyldigt fisketegn.

Knæk & Bræk.

B.L.B.

Fredningstider og mindstemål for fisk:

Fredningstider i ferskvand

ArtStartSlutNote
Bækørred16-1101-03
Ferskvandskrebs (Hunkrebs)01-1031-07
Ferskvandskrebs (Hankrebs)01-1031-03
Gedde15-0330-04
Havørred16-1101-03
Helt og Heltling01-1131-01
Laks16-1115-01Hunskrubber med rogn
Sandart01-0531-05Totalfredet
Skrubbe15-0214-05
Snæbel01-0131-12
Stalling15-0315-05
Sø-ørred16-1101-03

Fredningstider i saltvand

ArtStartSlutNote
Havørred16-1101-03Havørred i gydedragt (farvede fisk)
Helt01-1131-01I Ringkøbing og Stadil fjorde er helt dog fredet i perioden 1. november – 28.(29.) februar
Laks16-1115-01Laks i gydedragt (farvede fisk)
Rødspætte (Hun)15-0130-04Skagerak, Kattegat, Vestlige Østersø, Øresund, Isefjorden, Roskilde Fjord, Limfjorden.
Skrubbe (Hun)01-0230-04Vestlige Østersø og Lillebæltsområdet (område 22).
Snæbel01-0131-12Totalfredet
Ålekvabbe15-0931-01Drægtige hunner

Bemærk: I salte vande gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt.
I fredningsperioden må kun helt blanke fisk med løse skæl hjembringes.
Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

Mindstemål for fisk i fersk- og saltvand

For følgende fiskearter er der fastsat følgende mindstemål.
Totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids

Mindstemål for fisk i fersk- og salt-vand

ArtMindstemål(cm)Note
Aborre20I saltvand
Aborre0I ferskvand
Bars36
Bækørred30I ferskvand
Ferskvandskrebs9
Gedde60I ferskvand
Gedde60I saltvand
Gulål35,5I saltvand. I Limfjorden 38 cm, i Ringkjøbing, Nissum og Stadil fjorde 29,5 cm
Gulål45I ferskvand
Havørred40
Havål58I Ringkøbing Fjord: 34 cm
Helt36
Hestemakrel15Nordsøen, Østersøen og Bælterne
Hvilling23Skagerak og Kattegat
Ising25Østersøen og Bælterne
Ising23Nordsøen, Skagerak og Kattegat
Kuller35
Kuller32
Kulmule40
Laks40
Lubbe30
Malle15I ferskvand og Randers Fjord
Multe20(Mørksej)
Pighvar30
Rødspætte27
Rødtunge26
Sandart50
Sej40
Skrubbe25,5Nordsøen og Skagerrak
Skærising28Østersø og bælterne, underområde 22-32
Slethvarre30Limfjorden og Kattegat
Stalling33
Stamsild30
Sø-ørred40
Søtunge24,5
Torsk40
Torsk38
Torsk35
Tunge24,5
Ålekvabbe23

For hornfisk og regnbueørred er der ikke fastsat mindstemål.