0
Din kurv

Fiskekort/Fredning

Priserne på fiskekort til Bygholm Sø:

 • Døgnkort 20,00 kr.
 • Ugekort 50,00 kr.
 • Sæsonkort 100,00 kr.
 • Sæsonkort til børn (u/14 år) og pensionister (o/67 år) 30,00 kr.

Fiskekort sælges også følgende steder i 8700 Horsens:

 • B.L.B,’s klubhus “Kystens Perle” – Lovbyvej 31 (April – September)
 • Bygholm Sø Camping – Lovbyvej 35 (April – September)
 • Effektlageret Vejlevej 70
 • Sportshuset – Åboulevarden 67

Fiskeriopsyn ved Bygholm Sø

 • Carsten Lund Nielsen – Telefon: 4051 4899.
 • Henrik Falck – Telefon: 22830077.
 • Sven Voigt – Telefon: 25134640.
 • Bent Sørensen – Telefon: 20810647.
 • Jens S. Jacobsen – Telefon: 40566886.

Bygholm Sø er fredet i marts og april måned.

BEMÆRK:
Ud over gældende fredningstider og mindstemål er følgende specielle regler gældende for fiskeriet i Bygholm Sø:

 • Alt fiskeri er forbudt i marts og april måned.
 • Mindstemålet for ål er 45 cm (gælder både blankål og gule ål).
 • Ålestangning, fiskeri med vod, ruse eller ved udlægning af kroge, fritsvømmende stænger og lignende er forbudt.
 • Én person må højst fiske med 4 stænger eller 4 liner (med højst 1 krog på hver line).
 • Afbrænding af bål, beskadigelse af træer og buske samt henkastning af affald. Er strengt forbudt og vil blive anmeldt til politiet.
 • Husk at medbringe gyldigt fisketegn.

Knæk & Bræk.

B.L.B.

Fredningstider for fisk:

De til enhver tid gældende fredningstider for fisk i ferskvand gælder for fiskeri i Bygholm sø. Fredningstiderne kan findes på fiskeri styrelsens hjemmeside.

Bemærk: I salte vande gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt.
I fredningsperioden må kun helt blanke fisk med løse skæl hjembringes.
Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

Mindstemål for fisk i ferskvand.

De til enhver tid gældende mindstemål for fisk i ferskvand gælder for fiskeri i Bygholm Sø. Mindstemålene kan findes på fiskeri styrelsens hjemmeside.


Totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids. For hornfisk og regnbueørred er der ikke fastsat mindstemål.