0
Din kurv

Foreningen B.L.B.

2023

Der etapleres ny og større bar, som bliver en bedre arbejdsstation for personalet på Kystens Perle. Gulvtæppet i restauranten skiftes. Belysning i køkken og baglokaler skiftes til nye LED armaturer. 3. og sidste etape af renovering af bolværk gennemføres over 2 weekenden. Havnen står nu med helt ny bolværk hele vejen rundt.

2022
Nyt loft samt belysning i klubhuset. I havnen udføres 2. Etape af udskiftning af bolværk. Materialer er steget voldsomt i pris og forventer at stige yderligere så etapen bliver større end først planlagt. Arbejdet strækker sig over 3 weekender.

2020
Ny terrasse, hvor de gamle borde og bænke nede ved jorden kom væk. 2 nye terrasser som kom op i samme højde som terrassen inde ved huset. Dette bliver godt for personalet samt gæster der besøger Kystens Perle.

2019
Havnen – bolværket står for tur til at bliver udskiftet.
Arbejdet bliver lavet over 4 etaper – 1. etape er nu lavet.

2018
Klubhuset får lavet nyt tag.

2015
Handikaprampe til klubhuset bliver etableret.

2013
Køkkenet og baglokalet i klubhuset bliver renoveret og udvidet.

2011
Medlemsbladet “Lystfiskeren” erstattes af et Nyhedsbrev.

2009
Der er givet grønt lys for brug af El-motor på både hjemmehørende ved Bygholm Sø.

2004
Foreningens første hjemmeside ser dagens lys.

2001
Personaletoilet til “Kystens Perle” opføres (krav fra Fødevaredirektoratet).
Det længe ønskede stryg (omløb) under omfartsvejen opføres. Omløbet skal erstatte den nuværende fisketrappe, som ikke virker efter hensigten.

2000
Bygherren på den gamle teglværksgrund får tilladelse til en mindre opfyldning i søen – så der kan etableres en offentlig sti.
For B. L. B. indebærer det, at den nederste del af havnen / bådpladserne skal flyttes lidt ud i søen og et nyt bolværk skal etableres som afslutning på opfyldningen.
B. L. B. bliver Ifølge aftalen med kommunen og bygherren holdt økonomisk skadesløs.

1999
B. L. B.’s Klubhus (der løbende moderniseres) får lavet nyt køkken.

1995
Der etableres et sandfang i Bygholm Å, vest for Bygholm Sø.
Sandfanget skal opfange det sand, der transporteres med strømmen ind i søen så en yderligere tilsanding og opfyldning af søen undgås.

1988
B. L. B.’s klubhus udvides til den størrelse, som vi kender i dag.

1974
I samarbejde med H. O. S og saltvandsfiskerne udgives det første medlemsblad “Lýstfiskeren”.

1971
B. L. B. får aftale med Horsens Kommune om pasning af Bygholm Sø med hensyn til salg af fiskekort, opsyn, yngeludsætning samt vedligeholdelse af bådehavnen – et arbejde der dagligt bliver udført ved frivillig arbejdskraft.

1946
B. L. B. modtager 534,00 kr. i krigsskade erstatning for beslaglæggelsen af Klubhuset.

1946
Bådehavnen ved klubhuset etableres (nu 80 pladser) og de tidligere bådebroer på sydsiden af Bygholm Sø fjernes.
På området, hvor der nu er campingplads (etableret sidst i 50’erne) opførte den tyske værnemagt flere opbevaringshuse – blandt andet det hus, vi i dag bruger til årer m.m. er “en arv” fra værnemagten.

1943
B. L. B. ansætter en bestyrer til klubhusets restaurationsdrift.
Den tyske værnemagt “lejer” klubhuset til øvelsesbrug og bygger andre huse på området blandt andet Roklubbens hus.

1942
B. L. B.’s klubhus opføres ved frivillig arbejdskraft.

1941
B. L. B. og Horsens Kommune Indgår overenskomst.
B. L. B. får overdraget området og må opføre klubhus og havn.
23 B. L. B.-medlemmer kautionerer for et lån på 2.000 kr.i Horsens Bank til opførelse af klubhuset.

1937
Første fiskeudsætning – 25.000 stk. geddeyngel bliver udsat i Bygholm Sø.

1934
Bygholm Lystfisker- og Baadejerforening (B.L.B.) stiftes den 18. oktober.