0
Din kurv

Havne-/båd-regler

Bygholm Sø Reglement
Bygholm Sø er ca. 2.700 meter lang og bredden varierer mellem ca. 100 og 325 m. Maksimum vanddybde er ca. 3,5 m. ved udløbet i den østlige ende – turen rundt om søen er 8,2 km. Gennemstrømningstiden er ca. 8 dage.
 • Sejlads på Bygholm Sø med medbragt båd for både medlemmer og ikke-medlemmer af B.L.B.
 • Sejltiden er normalt 16. juni – 31. december, daglig sejltid er kl. 8 – 18.
 • Der må sejles med ikke-motordrevne småfartøjer som kano, kajak og robåde.
 • Der er sejladsforbud opstrøms søen – dermed er det kun tilladt at sejle op til broen ved Lovbyvej.   

  Se også:
  https://horsens.dk/Fritid/Natur og Friluftsliv/LystfiskeriOgSejlads

  Brug af el- motor på max. 12V i Bygholm Sø er kun tilladt for de 80 hjemmehørende både i søen.

ORDENSREGELEMENT FOR HAVNEN

 1. Misligholdelse af bådplads / båd kan medføre inddragelse.
 2. For at oppebære retten til bådpladsen, skal der ligge båd på pladsen senest den 1. juni, men tidligst efter forårets havneklargøring.
 3. I perioden 1. juni til 1. november skal bådpladsen benyttes. Fjernelse eller oplægning af båden i denne periode må kun ske med havneudvalgets samtykke.
 4. Fortøjningen skal være fuld forsvarlig og båden skal fortøjes så den ikke ligger delvis kæntret efter storm og regn. Ligeledes skal der fortøjes ud for nummeret på bolværket med hensyntagen til nabobåden.
 5. Bådejer skal sørge for, at der er ryddeligt ved bådpladsen samt selv udbedre eventuelle småskader ved bolværket. Fortøjningsbeslag skal monteres på bolværkets udvendige side.
 6. Udlån af bådplads til anden side (uden havneudvalgets samtykke) er ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre inddragelse af pladsen.
 7. Ophaling af båden skal være tilendebragt senest den 1. marts. Havneudvalgets anvisning for vinterplads skal altid følges.

NB!
Ved misligholdelse forstås blandt andet:
Helt eller delvis sunkne både samt l øse både og både som ikke er fjernet fra oplagspladsen inden 1. juni.
Både som er oplagt på pladsen foran Kystens Perle skal på min. 30 cm høje bukke og der må ikke opbevares noget direkte på græsset under båden.