0
Din kurv

Udlån af foreningsbåden

BLB ejer en fin POCA jolle der ligger tættest på slæbestedet i havnen. Jollen anvender vi til praktiske opgaver på søen i løbet af året. Men den ligger naturligvis oftest i havnen. Medlemmer af BLB kan låne jollen efter nedenstående retningslinjer. HUSK! Jollen er fælles ejendom så behandl den ordentligt!

  1. Bestyrelsen har altid prioritet over jollen til de praktiske gøremål.
  2. Gældende regler for sejlads på søen skal følges.
  3. Redningsveste skal man selv medbringe.
  4. Der må ikke foretages ændringer på båden, herunder befæstes f.eks. stangholdere.
  5. Båden skal afleveres i rengjort stand, og årer skal tilbage i årehuset.
  6. Båden kan kun bookes 1 døgn af gangen.

Såfremt du som medlem ønsker at låne jollen skal du forholde dig således:

  1. Kun medlemmer med adgang til årehuset kan låne jollen. Har du ikke adgang kan du købe en nøgle ved henvendelse til ansvarlig for huset. (se under bestyrelse)
  2. Booking sker ved henvendelse til ansvarlig for havnen. (se under bestyrelse)

Booking sker efter 1. til mølle princippet