0
Din kurv

Efterårsgeneralforsamling

Efterårsgeneralforsamlingen blev afholdt den 26. oktober 2006 (samlede ca. 60 medlemmer.)

Efter formandens velkomsttale blev (87) valgt til dirigent.

Sekretær oplæste forhandlingsbogen fra sidste generalforsamling og resultatet heraf blev en enstemmig vedtagelse.

Der var klapsalver til både formanden og kassereren for deres beretninger, som enstemmigt blev vedtaget.

Formand ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsens forslag til bemanding af formandsposten var der enstemmigt blev valgt.

Sekretær ønskede ikke genvalg.
foreslået af bestyrelsen – blev enstemmigt valgt.

Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne og Henrik Falck.

Der var ligeledes genvalg til suppleant og regnskabskontrollant Hans Peder Gundersen, samt regnskabskontrollantsuppleant Jørn Rasmussen.

Der var indkommet et forslag – det var fra bestyrelsen der ønskede en mindre kontingentforhøjelse – dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

oplyste at der fremover vil være mulighed for at betale kontingent over betalingsservice – nærmere herom i apriludgaven af medlemsbladet.

Den netop afgåede formand som modtog rosende ord og klapsalver for sin indsats gennem mange år afsluttede generalforsamlingen – hvorefter alle rejste sig og udbragte et trefoldigt hurra for B.L.B.

Skriv et svar