0
Din kurv

Generalforsamling 2013

Lidt over 40 medlemmer deltog og generalforsamlingen blev igen afviklet i god ro og orden. Forhandlingsprotokollen og formandens beretning blev enstemmig godkendt. Enstemmig godkendt blev ligeledes regnskabet som kassereren fremlagde. Denne gang var der vedlagt ekstra bilag omfattende de mange udgiftsposter i forbindelse med den store renovering af køkkenet i klubhuset. Der var ros fra forsamlingen til bestyrelsen over at udgiftsposten – tiltros for det store beløb – ikke blev større og at grunden hertil var den imponerende arbejdsindsats fra bestyrelsen og flere medlemmers side. Kasseren oplyste at der på nuværende tidspunkt ikke var nyt fra Horsens kommune angående den leje kommunen sidste år stillede foreningen i udsigt og som foreningen har ønsket uddybet inden en eventuel ikrafttrædelse.

Kasserer Jesper Kjeldsen og bestyrelsesmedlemmerne Martin Ekander og Roald Nielsen som alle var på valg – blev enstemmigt genvalgt.

Preben Mortensen blev ligeledes enstemmig valgt som bestyrelses suppleant.

Der var indkommet et forslag som generalforsamlingen skulle tage stilling til. Forslaget gik på at både der søsættes uden nogen form for rengøring og i dårlig stand skulle sammenlignes med misvedligeholdelse og i værste fald skulle kunne medføre inddragelse af bådpladsen. Forslaget fik meget sympati – men mange i forsamlingen var af den opfattelse at det ville være så godt som umuligt at håndhæve. Efter en klar opfordring om at alle med båd i Bygholm Sø biddrager til at deres båd ser pæn ud så vi alle kan være havnen bekendt – som jo også er foreningens ansigt udadtil trak forslagsstilleren sit forslag tilbage.

Under eventuelt blev et emne taget op – fiskeri fra land – og om det var muligt at få lavet flere fiskepladser ved at fjerne siv – væltede træer m.m. Formanden gjorde her opmærksomt på af Bygholm Sø er et naturområde og i et sådan vil det ikke altid være nemt at fiske alle steder – noget der også kan have sin fordel ved at der er skjulesteder for fiskene.

Efter lidt løst og fast hygge snak og en opfordring til alle medlemmer om at deltage i de kommende arrangementer blev generalforsamlingen afsluttet med et trefoldigt hurra for Bygholm Lystfisker- og Baadeejerforening.

Skriv et svar