0
Din kurv

Generalforsamling 2015

Lidt over 40 medlemmer deltog. Søren Andersen blev valgt til dirigent. Forhandlingsprotokollen og formandens beretning blev enstemmig godkendt. Enstemmig godkendt blev ligeledes regnskabet som kassereren fremlagde. Kasseren oplyste at vi nu er 383 medlemmer.

Carsten Lund Nielsen som det sidste år har fungeret som konstitueret kasserer fortsætter nu som foreningens kasserer.

Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Martin Ekander og Thomas Sørensen.

Suppleant Torben Nørtoft blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.

Ny suppleant blev Jan Tjerrild.

Regnskabskontrollant Hans Peter Gundersen og suppleant Jørn Rasmussen blev begge genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag som generalforsamlingen skulle tage stilling til. Under eventuelt blev det drøftet forslag til bestyrelsen om foreningens pokaler og indvejning af “nedfaldsfisk”. Dirigenten oplyste at der foreligger helt faste regler med hensyn til foreningens pokaler og der ikke kan ændres i de igangværende konkurrenceregler. Om man ønsker at genudsætte fisk eller ej må blive en personlig sag så længe landsreglerne samt foreningens regler overholdes. Efter lidt løst og fast snak blev generalforsamlingen afsluttet med et trefoldigt hurra for Bygholm Lystfisker- og Baadejerforening.

Skriv et svar