0
Din kurv

Generalforsamling 2017

Forhandlingsbogen og formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Generalforsamling 2017 blev afviklet i god ro og orden med mange medlemmer som deltagere.

Godkendt blev også regnskabet som kassereren fremlagde.

På valg var kasserer Carsten Lund Nielsen samt Martin Ekander begge blev genvalgt.

Torben Nørtoft ønskede ikke genvalg og i stedet blev Jan Tjerrild fuldbyrdet medlem af bestyrelsen.

Ny i bestyrelsen blev Henrik Bøhme Rasmussen.

Martin Mortensen blev valgt ind som suppleant og deltager nu i det daglige bestyrelsesarbejde.

Der var genvalg til foreningens regnskabskontrollant og -suppleant H. P. Gundersen og Jørn Rasmussen

Der var indkommet forslag angående en udendørs vandhane og ikke mindst en ændret fredningstid af søen – begge forslag blev nedstemt.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et stort Hurra for vores forening.

Skriv et svar