0
Din kurv

Generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingen 2018 blev afviklet med mange medlemmer som deltagere og med Søren Andersen som dirigent.

Forhandlingsbogen og formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Godkendt blev også det flotte regnskabet som kassereren fremlagde.

På valg var Formand Preben Mortensen som blev enstemmigt genvalgt.

Henrik Christiansen ønskede ikke genvalg.

Ny indvalgte i bestyrelsen blev Tina Tjerrild og Jacob Wolff.

Carsten Hjerrild blev genvalgt som regnskabskontrollant.

Under indkommende forslag blev medlem nr. 87 Henning Pedersen foreslået og valgt til æresmedlem.

Et forslag om at forbyde brug af paravane (flyder som en båd slæber til hver side for at få agnet til at gå i den rigtig dybde) under konkurrencerne på søen – med den begrundelse at når der er mange både på søen er der ikke plads nok til denne type fiskeri. Efter en del debat både for og imod forslaget blev dette vedtaget og gælder nu fremover.

Igen blev det påtalt at mange bådejere desværre ikke rengøre der deres båd inden søsætning noget der absolut ikke se pænt ud når båden ligger på sin plads i havnen.Derfor skal der igen lyde en stor opfordring til at rengøre båden inden den kommer i vandet – havnen er foreningens ansigt udadtil.

Generalforsamlingen blev afsluttet med trefoldigt hurra for foreningen og den hyggelig aften blev afsluttet med fælles kaffebord.

Skriv et svar