0
Din kurv

Generalforsamlingen den 28. april 2011

50 medlemmer var mødt op og vi fik en livlig og god generalforsamling. Forhandlingsbogen – Formandsberetningen og Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Kasserer Carsten Hjerrild ønskede ikke genvalg og takke pænt af for denne gang. Carsten som der har fået udrettet meget på denne post modtog fortjent hyldest for sin store indsats. Ny kasserer blev Jesper Kjeldsen der var indstillet af bestyrelsen og Jesper blev enstemmigt valgt. Der var genvalg til Roald Nielsen – Martin Ekander og Mikkel Matzen. Ny suppleant til bestyrelsen blev Thomas Sørensen og der var genvalg til Hans Peter Gundersen som regnskabskontrollant og Jørn Rasmussen som suppleant. Der var indkommet 4 forsalg:

1. Brug af elmotor under konkurrencer på søen. Afstemningen sagde nej til brug af elmotor under konkurrencer – men det blev vedtaget at give tilladelse til brug af elmotor i det næste år som forsøg – dette betyder at der fra og med den 1. maj er tilladt at bruge motoren også under de 4 fiskekonkurrencer der afvikles i år på søen.
2. Mindste vægten for ål til konkurrencen “Årets største” ændres fra 1000 g. til 750 g. Forslaget blev godkendt og træder i kraft fra den 1. maj. 2011.
3. Genudsætning af sandarter fanget i Bygholm Sø. Forslaget blev nedstemt.
4. Genudsætning af karper fanget i Bygholm Sø. Forslaget blev nedstemt.

Derefter gik vi til eventuel hvor meget blev drøftet og hvor bestyrelsen igen fik noget at arbejde videre med. Igen blev der kraftigt opfordret til at alle med bådplads ved søen om at overholder ordensreglementet samt at holde deres båd i en pæn stand. Inden formanden takkede for fremmødet modtog bestyrelsen klapsalver for deres indsats.

Skriv et svar