0
Din kurv

Ordinær generalforsamling 2023

Trods en del ændringer af dato lykkedes det at få afholdt foreningens ordinære generalforsamling 13/6.

27 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen på en meget varm aften. Et samlet referat kan findes i mappen for referater på Kystens Perle eller kan fremsendes ved henvendelse med medlemsnummer til sekretæren.

Generalforsamlingen forløb i god og konstruktiv tone. Formandens beretning var præget af et travlt år i foreningen og bar tydelig præg af stor taknemmelighed for indsatsen. Regnskabet viste et anseeligt driftsunderskud som skyldtes etablering af bar, gulvtæppe samt et lån til søens regnskab for renovering af bolværk. Grundet sygdom blev regnskabet fremlagt urevideret, og blev betinget godkendt af, at regnskabskontrollanterne ikke ved deres gennemgang havde kommentarer.

I bestyrelsen blev det genvalg til Carsten Lund som Kasserer, Lars Madsen og Jan Olsen som bestyrelsesmedlem. Erik Kirkegaard blev valgt i bestyrelsen i stedet for Linda Mortensen som ikke ønskede genvalg. Bent Sørensen valgtes som suppleant til bestyrelse for en 2 årig periode og Erling Kjær Jensen for en 1 årig periode. Kurt Pedersen blev valgt som regnskabskontrollant og Linde Mortensen som suppleant for regnskabskontrollen.

Der var kun indkommet 1 forslag til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog et kontingent på 100Kr for pensionister fra 2024. Bestyrelsen begrundede deres forslag med, at der indkøbes fiskekort til pensionister selvom de ikke betaler kontingent. Generalforsamling vedtog forslag enstemmigt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig så poster udover formand og kasserer er placeret således: Sekretær Michael Hansen, Havnen Lars Madsen, Arrangementer Jan Olsen Huset Erik Kirkegaard

Bestyrelsen takker for tålmodigheden og en god generalforsamling.

Skriv et svar