0
Din kurv

Ordinær Generalforsamling rykkes til 13/6.

Det er med stor beklagelse, at vi endnu engang må udskyde datoen for den ordinære generalforsamling. Der vil komme et andet opslag med årsag herefter.

Bygholm Lystfisker og Baadejerforening indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag den 13/6 kl. 19.30 på Kystens Perle. Dørene åbnes kl 19.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forhandlingsbogen
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Valg af Kasserer
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af supleanter
 8. Valg af regnskabskontrollant
 9. Valg af suppleant til regnskabskontrollen
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Bemærk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 30/5

Skriv et svar